Atlikta Europos ETPT rinkos analizė patvirtino didelį energinių išlaidų sutaupymų potencialą panaudojus energijos vartojimo efektyvumo paslaugas

Apie guarantEE

Sužinokite daugiau apie guarantEE projekto tikslus ir energijos vartojimo efektyvumo sutartis

Print Friendly

Renginiai

Daugiau renginių

Garantuojamas energijos vartojimo efektyvumas

Energijos vartojimo efektyvumo sutartys

Tokios energijos taupymo paslaugos kaip energijos vartojimo efektyvumo sutartys (angl. Energy Performance Contracting, EPC) suteikia galimybę modernizuoti pastatus. Energijos taupymo priemonių planavimą, finansavimą, diegimą ir priežiūrą vykdo energijos taupymo paslaugų teikėjas (ETPT, angl. ESCO), kuris:

  • finansuoja investicijas iš būsimų energijos sutaupymų
  • garantuoja energijos suvartojimo ir/ arba išlaidų už energijos suvartojimą sutaupymus
  • prisiima projekto finansinę, techninę ir įgyvendinimo riziką

Projektas „guarantEE“

Šis projektas skatina energijos vartojimo efektyvumo sutarčių sudarymą viešajame ir privačiame sektoriuose

  • siūlant inovatyvias energijos vartojimo efektyvumo sutarties galimybes privačiai ir nuomojamai infrastruktūrai
  • pritaikant energijos taupymo paslaugų sutartis privataus sektoriaus klientų poreikiams
  • teikiant patyrusių ekspertų pagalbą įgyvendinat pilotines energijos vartojimo efektyvumo sutartis

Projektas „guarantEE“ yra finansuojamas iš Europos Sąjungos mokslų ir inovacijos programos „Horizontas2020“.

Print Friendly

Projekto partneris

Įvertinkite, ar ETPT modelis tinkamas Jūsų pastatui!

Naujienlaiškis