For EPC-fasilitatorer

Internasjonalt seminar for EPC-konsulenter 12. april 2017

Internasjonalt seminar for EPC-konsulenter Den 12. april 2017 i Amsterdam arrangeres et seminar for å støtte opp om  EPC og EPC-konsulenter i Europa. Fokus på seminaret vil være hva vi […] Mer

Dokumenter for EPC-konsulenter

Det er utviklet dokumenter som spesifiserer kriterier som må til for å kunne være en effektiv EPC-konsulent. Dokumentene kan lastes ned under. Følgende dokumenter er tilgjengelig for bruk:   Register […] Mer

Register over EPC-fasilitatorer i Norge

Register over kvalifiserte EPC-fasilitatorer  Det er utviklet kriterier for EPC-fasilitatorer/konsulenter i forbindelse med EU-prosjektet guarantEE. Disse er tilpasset i samråd med Enova SF. Ved å fylle ut et skjema/egenerklæring vil man bli […] Mer

Trippel vinn løsninger for EPC

            Ny brosjyre om ulike strategier for å løse eie/leie problematikken i EPC-prosjekter og andre energispareprosjekter.  Last ned brosjyren her: D2.5 Brosjyre – Trippel […] Mer

Markedsrapport – EPC i Norge

Markedsrapport for det norske EPC-markedet Rapporten har fokus på de viktigste driverne for EPC i Norge, hvilke barrierer som eksisterer og relevante støtteprogrammer som eksisterer. EPC har så langt […] Mer

Nyhetsbrev