Relevante linker

EU-prosjekter med norsk deltakelse

EESI 2020: www.eesi2020.eu
Transparense: http://www.transparense.eu
EESI http://www.european-energy-service-initiative.net

Andre EU-prosjekter med EPC fokus

EnPC Intrans: http://www.enpc-intrans.eu
EPC plus: http://epcplus.org/
CITYnvest: http://www.citynvest.eu/
Streetlight-EPC: www.streetlight-epc.eu

 

Europeiske nettsider

EU programmet Horizon 2020: https://ec.europa.eu/easme/en
Manage Energy Initiative: www.managenergy.net

 

Andre relaterte linker

EU ESCO Association: www.eu-esco.org
Greater London Authority: www.london.gov.uk
Covenant of Mayors: www.covenantofmayors.eu
Solutions Gateway: www.solutions-gateway.org

Print Friendly

Nyhetsbrev