Novinky

ENERFUND nástroj

ENERFUND je európsky projekt, ktorého cieľom je vyvinúť a propagovať nástroj napomáhajúci rozhodovaniu pri plánovaní rekonštrukcií energetických systémov a pri financovaní rozsiahlych renovácií budov. Tento nástroj sa snaží hodnotiť potenciál […] Viac

TripleWin prístup – energetické služiby v prenajímaných budovách

V rámci projektu guarantEE bol vyvinutý tzv. TripleWin prístup k využitiu energetických služieb v prenajímaných budovách. Publikácia Garantované energetické služby – TripleWin prístup pri problematickom delení úspor, poskytuje podrobný prehľad problematiky a […] Viac

Ocenenie EFEKTIA 2017 – 45 projektov, úspory za 900 tisíc eur ročne

Organizátori súťaže o najlepšie projekty energetickej efektívnosti v Slovenskej republike uzavreli možnosť prihlasovania do pilotného ročníka. O ocenenie EFEKTIA 2017 sa bude uchádzať celkovo 45 projektov zo súkromného aj […] Viac

Štartuje prvý ročník súťaže EFEKTIA

Asociácia poskytovateľov energetických služieb v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou a Slovenskou radou pre zelené budovy vyhlasuje súťaž o najlepšie projekty energetickej efektívnosti v Slovenskej republike. O […] Viac

Prvý slovenský Newsletter guarantEE

Na stránke projektu guarantEE bol zverejnený prvý slovenský Newsleter. Toto vydanie obsahuje predstavenie zámerov a cieľov projektu guarantEE ako aj prehľad výsledkov jeho prvých aktivít. Tiež predstavuje európsku databázu najlepších EPC […] Viac

Newsletter