1. Bilten

Pripravili smo 1. Bilten projekta EU “Pogodbeno zagotovljeni prihranki energije v zasebnem in javnem sektorju” (guarantEE). Projekt guarantEE je nadaljevanje projekta EESI 2020.

V tem prvem Biltenu se boste seznanili s cilji in aktivnostmi projekta guarantEE, vključno s podatkovno bazo Dobre prakse EPC. Poleg tega boste našli članke o programu obnov za večstanovanjske stavbe v zasebnem solastništvu v Parizu in o obnovi stavbnega fonda v Bukarešti, pa tudi informacije o novih programih spodbud v Nemčiji in Avstriji v zvezi z EPC.

Želimo vam poučno in zadovoljstva polno branje prvega Biltena guarantEE.

Print Friendly

Bilten