Informační den zaměřený na případy dobré praxe v EPC.

Dne 25. 1. 2018 se v Praze uskutečnil Informační den k projektu guarantEE.

Informační den byl organizován společností ENVIROS, partnerem  projektu guarantEE, přednášejícími byli odborníci v oblasti projektů energetických úspor, kteří se přímo podíleli na přípravě a realizaci představovaných projektů EPC.

Hlavním tématem  bylo seznámení posluchačů s cíli a zaměřením projektu guarantEE a aktuálními výstupy projektu v České republice.

Účastníky zaujala problematika „rozdílné motivace“ v projektech EPC v soukromém sektoru, kde do jednání dvou stran – zadavatele a ESCO vstupuje strana třetí – nájemce nemovitosti a náklady a přínosy z realizace  projektu EPC musí být rozděleny vhodně mezi tyto tři strany. Tato problematika byla přednášena zkušeným facilitátorem ze společnosti ENVIROS, Vladimírou Henelovou, která společně s týmem ENVIROS připravila již desítky projektů EPC.

V rámci semináře byly prezentovány příklady dobré praxe – úspěšně realizované projekty EPC. Jednalo se o dva projekty z oblasti veřejného sektoru – vybraných objektů města Přelouč a města Skuteč a projektu ze sektoru průmyslové výroby – podniku VOP, s.p.

Projekty byly představeny z pohledu odborné asistence při přípravě projektů facilitátorem všech tří projektů, společností ENVIROS. V druhé části semináře byly tytéž projekty prezentovány z pohledu realizace – firmami ESCO, které realizovaly projekty energetických úspor – AmperSavings  (Skuteč a Přelouč) a EVČ (VOP, s.p.). Účastníci tak mohli porovnat rozdílné přístupy řešení v různých stupních projektu, které jsou důležité pro úspěšnou realizaci projektu.  Další zajímavé projekty EPC z oblasti průmyslu – např. prádelenského provozu,  byly představeny zástupcem společnosti SEVEn.

Prezentující odborníci zodpověděli řadu dotazů týkajících se konkrétních přístupů k projektům EPC z pohledu asistované přípravy projektů EPC – tzv. facilitace, od fáze identifikace potenciálu úspor v budovách až po fázi přípravy a asistence při  výběrovém řízení. Časté dotazy směřovány na představitele ESCO se týkaly způsobu ověřování úspor v průběhu vlastního projektu, způsobu měření a metodiky vyhodnocování.

Semináře se účastnilo 23 zástupců státní správy, APES, akademické sféry a soukromého sektoru z oblasti energetických úspor.

Prezentace si můžete stáhnout zde.

Zpravodaj

Our newsletter informs you about news of our project. By clicking the Submit button, you confirm that you have read the privacy policy.