Zavádění inovativních obchodních modelů v energeticky úsporných projektech

Praha – Dne 25. ledna 2018 proběhl v Praze pod patronací společnosti SEVEn Národní seminář projektu EPC+ na téma zavádění inovativních obchodních modelů v energeticky úsporných projektech.

Národní seminář byl spojený s informačním dnem projektu GarantEE organizovaným společností ENVIROS, jenž představil sérií prezentací úspěšných příkladů z praxe EPC. Kombinací dvou akcí byla možná výměna zkušeností dvou blízkých projektů z oblasti energetických služeb, financovaných Evropských programem Horizon 2020.
Prezentace z obou části si můžete stáhnout zde. Více informací naleznete na stránkách projektu: http://czech.epcplus.org.
Výsledky tříletého projektu EPC+ stručně přestavil zástupce českého partnera Tomáš Voříšek. Navázal prezentací několik typů úspěšných realizací inovativních modelů energetických služeb v oblasti modernizace systému zásobování teplem (SZT), a to konkrétně jednu v městské SZT, dvě v průmyslovém SZT a jednu v prádelenském provozu.
Cílem projektu „Energy Performance Contracting Plus” (EPC+) je snížení transakčních nákladů realizace energetických služeb s cílem podpořit realizaci projektů malými a středními podniky (SME) a to také na úrovni investic malého rozsahu. Toho lze dosáhnout prostřednictvím standardizace technických řešení a smluvních záležitostí energetických služeb. Výstupy projektu EPC+ zahrnují:

Vytvoření standardizovaných komerčních balíčků energetických služeb pro SME v každé zúčastněné zemi pro jednotlivé sektory energetických úspor.
Vytvoření strukturované spolupráce firem SME – tzv. uskupení (SPIN). Tato uskupení realizují ve všech zapojených zemích přibližně dvacet pilotních projektů.
Semináře a vzdělávací materiály v technických, finančních a smluvních otázkách EPC pro členy SPIN a další účastníky na trhu.
Národní a evropské komunikační a osvětové kampaně, které osloví celkem více než 5000 profesionálů a 15000 klientů.

Zpravodaj

Our newsletter informs you about news of our project. By clicking the Submit button, you confirm that you have read the privacy policy.