16.10.2018 Seminář pro zájemce o IPMVP

V rámci projektu guarantEE a na  podnět členů APES (Asociace poskytovatelů energetických služeb) odborníci společnosti ENVIROS organizují seminář na téma IPMVP v projektech energetických úspor se zaručeným výsledkem (EPC).

Protokol IPMVP, česky Mezinárodní protokol k měření a verifikaci úspor, je od roku 1997 souborem nejlepších současných přístupů a technik verifikace výsledků projektů zaměřených na úsporu energie a vody. Protokol byl vytvořen a je aktualizován společností EVO (Efficiency Valuation Organization). Obsahuje návod na vytvoření plánu měření a verifikace, který je schválenou metodikou pro vzorovou českou smlouvu  o poskytování energetických služeb se zárukou.

Problematika sestavování plánu měření a verifikace bude zájemcům vysvětlena certifikovanými profesionály v oblasti měření a verifikace (CMVP), kteří byli proškoleni a následně testováni odborníky EVO a získali tak příslušnou certifikaci. Další část přednášky bude zaměřena na použití plánu měření a averifikace v praxi, budou představeny případové studie již realizovaných projektů.

Seminář se uskuteční v zasedací místnosti společnosti ENVIROS 16.10.2018 od 10:00 do 13:00 hodin. Program bude upřesněn.

 

 

Zpravodaj

Our newsletter informs you about news of our project. By clicking the Submit button, you confirm that you have read the privacy policy.