Program semináře zaměřeného na porozumění protokolu IPMVP

16.10.2018, 9:30 – 13:00, ENVIROS, Dykova 53/10, Praha 10

Seminář je organizován APES (Asociace poskytovatelů energetických služeb) a ENVIROS s cílem vysvětlit základní principy měření a verifikace úspor energie a vody podle IPMVP (Mezinárodního protokolu pro měření a verifikaci). Protokol IPMVP je v současnosti  podkladem pro Přílohu č. 6 Vyhodnocování dosažených úspor k  Vzorové smlouvě o energetických úsporách zveřejněné na webu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR zde.

V rámci semináře budou účastnící seznámeni  s jednotlivými variantami měření a verifikace spolu s vysvětlením základních charakteristik i s použitím měření a verifikace v praxi.

Seminář bude veden odborníkem na měření a verifikaci (tzv. CMVP – Certified Measurement and Verification Professional) certifikovaným organizací EVO Ing. Pavlem Sitným a odborníky v oblasti uplatňování EPC v projektech Ing. Vladimirou Henelovou a Ing. Helenou Bellingovou.

 

Zpravodaj

Our newsletter informs you about news of our project. By clicking the Submit button, you confirm that you have read the privacy policy.