Evropská cena EESA 2019

Od roku 2005 Berlínská energetická agentura a Evropská komise udělují cenu EESA společnostem a projektům za vynikající úsilí a úspěchy v oblasti energetických služeb.

Pokud vaše organizace nebo vámi  realizovaný projekt dosáhl významného úspěchu v oblasti energetických služeb, budeme rádi, pokud se přihlásíte!

Jste poskytovatel energetických služeb (ESCO) nebo prosazujete energeticky úsporné projekty? Realizovali jste úspěšně inovativní projekt zaměřený na udržitelnou energii?  Využijte možnosti a přihlaste své projekty, organizace!

Můžete se přihlásit do následujících kategorií:

  • Nejlepší evropský propagátor energetických služeb

Kategorie je určena společnostem, institucím nebo jednotlivcům, kteří výrazně a pomocí nestandardních řešení přispěli k rozvoji trhu s energetickými službami.

  • Nejlepší evropský poskytovatel energetických služeb

Tato kategorie je určena společnostem poskytujícím služby v oblasti energetiky, přispívajícím k vývoji trhu, a které přejímají rizika a realizují inovativní technická řešení, jež mohou sloužit jako příklad úspěšného projektu.

  • Nejlepší evropský projekt zaměřený na úspory energie

Předkládané projekty mohou pocházet ze všech sektorů a měly by vykazovat vynikající výsledky v oblasti ochrany klimatu, používání inovativních technologií nebo řešení přizpůsobených konkrétním potřebám zákazníků. V této kategorii budou uděleny ceny maximálně třem projektům.

Přihlášky a další informace naleznete na https://guarantee-project.eu/criteria-2019/

Uzávěrka přihlášek  je 15. Ledna 2019

Zpravodaj

Our newsletter informs you about news of our project. By clicking the Submit button, you confirm that you have read the privacy policy.