Školení facilitátorů – Řádné posuzování úspor podle IPMVP

V rámci aktivit projektu guarantEE bylo 16. října 2018 ve společnosti ENVIROS pořádáno společně s APES úspěšné školení zaměřené na posuzování úspor energie a vody podle Mezinárodního protokolu pro měření a verifikaci (IPMVP), který je schválenou metodikou pro výpočet a ověřování úspor při realizace projektů EPC v České Republice.

Problematika IPMVP byla prezentována Ing. Pavlem Sitným ze společnosti ENVIROS, který je  profesionálem pro měření a verifikaci certifikovaným EVO (Efficiency Valuation Organization), autorem protokolu IPMVP. Školení bylo zaměřeno na obecný průřez metodologií – od historie a motivace vzniku IPMVP až po vysvětlení jednotlivých variant výpočtů a ukázky použití v praxi.

Školení se účastnilo 23 odborníků z oblasti energetiky – ze společností ESCO a společností provádějících facilitaci EPC projektů.

Školení bylo hodnoceno velice příznivě a účastníci vznesli požadavek na další rozvíjení této tématiky.

Zpravodaj

Our newsletter informs you about news of our project. By clicking the Submit button, you confirm that you have read the privacy policy.