Seminář o EPC – výstupy evropských projektů financovaných z Horizon 2020

Projekt guarantEE je ve své závěrečné etapě, a proto český partner projektu ENVIROS představil dosažené výsledky projektu 5.12.2018 na pražském semináři věnovanému EPC, kterého se účastnili zástupci z řad facilitátorů EPC, ESCO organizací, správců zařízení, facility managerů a státní správy. Seminář byl organizován  spolu se společností SEVEn, která je českým partnerem projektu QualitEE zaměřeným na certifikaci v oblasti EPC.

Účastníkům byly prezentovány na příkladech nejlepší praxe modely řešení tzv. „split incentives dilema“  (realizace EPC projektů, kde musí být zohledněny zájmy tří stran – majitele nemovitosti, nájemníka a ESCO) a důležitost role facilitátora v takto složitých projektech.

Zároveň byli účastníci seznámeni s vývojem projektu guarantEE a s podmínkami udělování letošních cen EESA 2019 za nejlepší energetickou službu, kterou každoročně uděluje Berlínská energetická agentura spolu s Evropskou komisí nejlepšímu projektu EPC, nejúspěšnějšímu propagátorovi EPC a nejinovativnější společnosti ESCO.

V druhé části semináře v rámci prezentací projektu QualitEE   byli účastníci seznámeni s návrhy kritérií pro hodnocení technické kvality projektů EPC a služeb EPC včetně harmonogramu zavedení certifikace. Účastníci se nadále účastnili panelové diskuse na výše uvedená témata.

Prezentace naleznete ke stažení zde.

 

Zpravodaj

Our newsletter informs you about news of our project. By clicking the Submit button, you confirm that you have read the privacy policy.