Investor projektu

EPC v kolejích UJEP

Výchozí situace

Univerzitní koleje ve správě UJEP jsou umístěny ve 3 panelových budovách s celkovou plochou 26 380 m2 a vysokým potenciálem energetických úspor. Provoz budov je financován z nájmu studentů.

Cíle zadavatele

  • Snížení spotřeby energie a tím zvýšení komfortu vnitřního prostředí
  • Ekonomická výhodnost opatření a minimalizace provozních nákladů

Provedená opatření

  • instalace úpravny vody
  • zavedení efektivního energetického managementu
  • instalace kogenerační jednotky
  • systém měření a regulace
  • individuální řízení teploty v místnostech
  • instalace LED osvětlení

Fakta

Uzavření kontraktu 2019
Doba trvání kontraktu 8 let
Výše investice € 486,550
Platba za energie (výchozí stav)/rok € 313.295 €
Garantované úspory € 488.434 € in 8 years
Garantované úspory % 24 % (in financial terms)

Inovace a výhody pro uživatele

Studenti budou mít prospěch z vylepšených prostor a lepšího vnitřního komfortu.

Vzhledem k tomu, že je obtížné odhadnout denní obsazenost kolejí, musel být výpočet některých úspor energie založen  na smlouvách se studenty, které obsahují výši nájmu za skutečné obsazení pokoje, tzn. za reálnou obsazenost kolejí.  Při realizaci energeticky úsporných opatření bude nutné přizpůsobit harmonogram stavby obsazenosti kolejí, tzn. směřovat realizaci do prázdninových měsíců.  Instalace některýchzařízení musela být odsouhlasena orgány požární ochrany, instalace nových kotle budou  musely být odsouhlaseny s orgánem ochrany ovzduší vzhledem k tomu, že město Ústí má problémy s překročením některých látek znečišťujících ovzduší v několika měststských částích.