Investor projektu

Komplexní modernizace energetického hospodářství nemocnice Česká Lípa

Výchozí situace

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa (NsP) je zdravotnické zařízení ve vlastnictví Libereckého kraje a poskytuje lůžkovou i ambulantní péči. Nemocnice má 488 akutních lůžek, z toho 117 lůžek následné péče a 18 lůžek sociálních. Slouží nejen pro obyvatele okresu Česká Lípa (cca 105 000 obyvatel), ale ve vybraných odbornostech i pro oblast Varnsdorfu a Rumburku. Nemocnici tvoří 10 budov. Hlavními objekty jsou Monoblok (většina lůžkových oddělení vč. operačních sálů), Poliklinika, Dětské oddělení, Stravovací provoz a Prádelna. V areálu nemocnice je situována i budova Krajské hygienické stanice a Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje.

Rozsah projektu

V rámci kontraktu bude mimo jiné kompletně modernizováno vytápění areálu, včetně ohřevu teplé vody.  Bude vybudován nový teplovodní tepelný zdroj a renovovány předávací stanice tepla, zřízen nový centrální dispečink, modernizována vzduchotechnika a instalována rekuperace tepla. Nemocnice tak zásluhou tohoto projektu ušetří polovinu svých stávajících nákladů na teplo. Provedena budou i opatření omezující neúčelnou spotřebu vody.

Provedená opatření

  • modernizace vytápění areálu a  ohřevu teplé vody
  • nový teplovodní tepelný zdroj a renovace předávacích stanic tepla,
  • nový centrální dispečink
  • modernizace vzduchotechniky
  • instalace rekuperace tepla
  • instalace LED svítidel (venkovní i vnitřní osvětlení)
  • parní kotle budou nahrazeny multifunkčními elektrickými pánvemi
  • instalace kogenerační jednotky s účinností přibližně 93 %,

Fakta

Uzavření kontraktu 2017
Doba trvání kontraktu 10 let
Výše investice € 3 373 000
Platba za energie (výchozí stav)/rok € n/a
Garantované úspory € 510 000 EUR/year
Garantované úspory % 50
Realizátor opatření (ESCO) EVČ
Facilitátor Loyd Group

Inovace a výhody pro uživatele

„Například veškeré zařízení nové kotelny bude plně automatické a v neustálém spojení s dispečinkem. V případě poruchy pak kotelna automaticky uvědomí jak dispečink, tak pomocí SMS přímo personál,“ vysvětluje generální ředitel EVČ Marek Tabašek. „Dispečink bude monitorovat a řídit spotřebu v celém areálu. V místnostech, kde to dává smysl, zavedeme individuální regulaci teplotyv závislosti na využití dané místnosti, například dle ordinačních hodin, místnost se pak zbytečně nevytápí, když není používána. Tak se dá často uspořit značné množství nehospodárně vynakládané energie.“

Úspory budou monitorovány stovkami čidel v celém areálu. Čidla budou měřit nejen teplotu, ale v některých případech i hodnoty vlhkosti a koncentrace CO2 pro optimální řízení ventilace. V interiéru i venkovním areálu dále proběhne renovace osvětlení a osazení prostor LED svítidly.