Investor projektu

Pardubická krajská nemocnice

Výchozí situace

Rozsah projektu
Areál krajské nemocnice v Pardubicích, který je rozmístěn v 36 budovách nabízí 932 lůžek a kolem 1700 zaměstnanců, 38 odborných zdravotnických pracovišť, oblastní prádelnu, spalovnu, hospodářské a technické zázemí, moderní stravovací provoz. Zřizovatelem nemocnice je Pardubický kraj.

Výchozí stav objektů
Nevyhovující technický stav výměníkové stanice a předávacích stanic
Nevyhovující stávající způsob regulace tepelné soustavy rozvody ústředního vytápění s uzavíracími ventily byly bez regulace
Technicky zastaralé původní rozvody teplé vody
Původní osvětlení s neúspornými světelnými prvky
Zastaralé provozy prádelny

Cíle a opatření

Cíle zadavatele
Snížení nákladů na energie
Zlepšení vnitřního prostředí objektů,
Zlepšení tepelného komfortu pro pacienty i zaměstnance
Instalace centrálního systému měření a regulace

Provedená opatření
Rekonstrukce objektových předávacích stanic pro vytápění
Úsporná opatření na vodě
Úsporná opatření na elektrické energii
Úsporná opatření v oblasti spotřeby TV
Úpravy v plynové parní kotelně, úspory v parních rozvodech
Instalace kogenerační jednotky – plynový motor
Využití odpadního tepla spalovny
Desinfekce teplé vody
Automatické přifázování dieselagregátu
Úsporné opatření v technologii praní
Úspora ostatních provozních nákladů
Soulad systému MaR a energetického managementu

Fakta

Uzavření kontraktu 2012
Doba trvání kontraktu 10 let
Výše investice € 89 858 498
Platba za energie (výchozí stav)/rok € 57 647 833
Garantované úspory € 11 580 282
Garantované úspory % 12,89
Realizátor opatření (ESCO) SIEMENS, a.s.
Facilitátor ENVIROS s.r.o.

Inovace a výhody pro uživatele
Nová technologie prádelny s kapacitou praní prádla 5t/den – zefektivnění provozu – nemocnice nyní pere prádlo pro všech 5 svých nemocnic
Efektivní regulace ÚT a výrazně nižší ztráty v rozvodech
Efektivní osvětlení odpovídající normám
Zlepšení tepelného komfortu
Vyšší provozní spolehlivost systémů
Investice je splácena z úspory provozních nákladů = je rozpočtově neutrální, nemocnice může použít investiční prostředky na jiné účely
Sledování a vyhodnocování úspor provozních nákladů po dobu smlouvy
Zavedený energetický management v objektech