Investor projektu

Příklady úspěšných projektů inovativních energetických služeb

V čerstvě vydané brožuře projektu EPC+ jsou uvedeny projekty EPC+ jako příklady dobré praxe z různých sektorů a s uplatněním EPC i jiných inovativních energetických služeb. V rámci projektu EPC+ bylo úspěšně realizováno 25 projektů a další projekty se plánují nebo se o nich v současné době jedná. Celková částka investic do realizovaných projektů činí více než 3,3 milionu eur, s roční úsporou elektrické energie ve výši 2,4 GWh a úsporou tepelné energie ve výši 6,7 GWh. Brožuru s příklady dobré praxe naleznete zde.