Investor projektu

Projekt energetických úspor ve VOP CZ

Výchozí situace

VOP CZ, s.p., je podnik s dlouholetou tradicí vojenské a strojírenské výroby. Výroba probíhá ve 2 výrobních areálech – Bludovicích a Šenově. Jedná se o areály s vysokým potenciálem pro energetické úspory – zejména v oblasti výroby tepla.

Cíle zadavatele

  • Snížení spotřeby energie a tím zvýšení pozitivního vlivu na životní prostředí
  • Snížení produkce emisí do okolí
  • Ekonomická výhodnost opatření a minimalizace provozních nákladů

Provedená opatření

  • decentralizace vytápění
  • renovace venkovního a vnitřního osvětlení
  • rekuperrace tepla z kompresorů
  • řízení a regulace stávajícího systéu vytápění a ventilace
  • tepelná izolace podlahy půdního prostoru
  • instalace spořičů vody

Fakta

Uzavření kontraktu 2017
Doba trvání kontraktu 10 let
Výše investice € 2.583.630
Platba za energie (výchozí stav)/rok € 1.422.820
Garantované úspory € 2.607.170 € for 10 years
Garantované úspory % 17,8 % (ve finančním objemu)
Realizátor opatření (ESCO) EVČ
Facilitátor ENVIROS, s.r.o.

Inovace a výhody pro uživatele

Zadavatel požaduje provedení několika povinných opatření pro úsporu energie – decentralizacei topného systému, renovaci vnitřního osvětlení ve vybraných budovách a rekonstrukci venkovního osvětlení ve výrobní budově. Financování uvedených opatření bylo původně plánováno formou dotace z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, az tohoto důvodu byla vyžadována jako povinná. Grant byl později ministerstvem průmyslu a obchodu odmítnut kvůli tomu, že kombinace dotace a projektu EPC byla považována za neslučitelnou s podmínkami programu. Tato možnost byla naštěstí předvídána v zadávací dokumentaci v předběžné analýze případných smluvních parametrů EPC a projekt EPC  mohl být plně financován z dosažených úspor nákladů.