Investor projektu

Realizace projektu EPC v objektech města Klatovy

Výchozí situace

Rozsah projektu
Z odborné analýzy budov v majetku města Klatovy, kterých bylo celkem 36, bylo vyhodnoceno 18 budov vhodných pro realizaci EPC projektu. Převážnou část tvoří objekty základních a mateřských škol, ostatní objekty zahrnují 2 domovy pro seniory, budovy radnice, Zimní stadion Klatovy, Kulturní dům.

Výchozí stav
Většina budov byla v původním stavu – bez zateplení a bez technických úprav zlepšujících tepelně izolační vlastnosti (střešní izolace, okenní výplně apod.)
U naprosté většiny budov byl zjištěn nevyhovující technický stav stávajících rozvodů (technické stáří) zejména u vytápění.
Osvětlení neodpovídalo současným standardům, bylo technicky a morálně zastaralé, provoz osvětlení byl velmi neúsporný.
V budovách byly zjištěny nevyhovující zdroje tepla.

Cíle a opatření

Cíle zadavatele
Snížení nákladů na energie zlepšením tepelně izolačních vlastností objektů
Snížení nákladů na teplo instalací vysokoúčinných zdrojů tepla
Snížení nákladů na teplo výměnou rozvodů tepla a zajištění efektivní regulace a optimalizace rozvodů.
Celkové zlepšení vnitřního prostředí objektů
Zvýšení komfortu uživatelů
Zlepšení technického stavu budov

Provedená opatření
Instalace IRC (individual room control) jako regulace vytápění
Instalace TR tam, kde IRC nebylo vhodné.
Instalace úsporného osvětlení.
Instalace úsporných výtokových armatur.
Zavírání cirkulace TUV o víkendech a prázdninách.
Účelná instalace kogeneračních jednotek.
Instalace zařízení na využití odpadního tepla (rekuperace).
Provedení zateplení podlah na půdě u vybraného objektu
Technologická a procesní změna ohřevu TUV

Fakta

Uzavření kontraktu 2013
Doba trvání kontraktu 8 let
Výše investice € (VAT incl.) 760 408
Platba za energie (výchozí stav)/rok € 817 321
Garantované úspory €/rok 145 561
Garantované úspory % 17,8
Realizátor opatření (ESCO) ENESA a.s.
Facilitátor ENVIROS s.r.o.


Inovace a výhody pro uživatele

Zlepšení technického stavu objektů bez nutnosti výrazné rekonstrukce
Zhodnocení majetku (objektů)
Vyšší provozní spolehlivost systémů
Investice je splácena z úspory provozních nákladů = je rozpočtově neutrální, město může použít investiční prostředky na jiné účely
Vyšší provozní a uživatelský komfort
Zkvalitnění vnitřního prostředí v budovách
sledování a vyhodnocování úspor po dobu smlouvy
zavedený energetický management v objektech,
proškolen personál ke správné obsluze zařízení