Investor projektu

Ústav pro péči o matku a dítě Praha 4 – Podolí

Výchozí situace

Rozsah projektu
Ústav pro péči o matku a dítě v Praze je jedním z největších gynekologicko-porodnických a novorozeneckých pracovišť v České republice. Nemocnice je zřízena Ministerstvem zdravotnictví. Areál nemocnice leží v pražské památkově chráněné zóně UNESCO z roku 1914, Po první úspěšné realizaci projektu EPC v roce 2004, byl navržen nový projekt EPC, v rámci něhož byla úkolem dodavatele také náhrada velké části oken v budovách areálu a dodávka nové chladící jednotky.

Výchozí stav
Nevyhovující technický stav okenních výplní
Nedostačující systém chlazení
Osvětlení s neúspornými zdroji
Chybějící energetický management po skončení projektu EPC z roku 2004

Cíle a opatření

Cíle zadavatele
Snížení nákladů na energie
Zlepšení vnitřního prostředí objektu,
Zvýšení komfortu pro pacienty i zaměstnance
Instalace centrálního systému měření a regulace

Provedená opatření
Výměna oken
Nový zdroj chladu
Instalace kogenerační jednotky (kombinovaná výroba tepla a elektrické energie)
Přestavba parních kotlů na kotle teplovodní
Modernizace osvětlení
Instalace frekvenčních měničů
Instalace zařízení pro úsporu vody
Instalace měření a regulace

Uzavření kontraktu 2013
Doba trvání kontraktu 15 let
Výše investice € 79 510 638
Platba za energie (výchozí stav)/rok € 14 981 396
Garantované úspory € 5 222 880
Garantované úspory % 6,57
Realizátor opatření (ESCO) SIEMENS, a.s.
Facilitátor ENVIROS s.r.o.

Inovace a výhody pro uživatele
Zlepšení technického stavu objektu a jeho zhodnocení.
Efektivní a účinné energetické hospodářství.
Efektivní osvětlení odpovídající normám
Výrazné snížení tepelných ztrát.
Vyšší kvalita vnitřního prostředí budovy a kvalitní regulace otopného systému.
Zlepšení tepelného komfortu
Vyšší provozní spolehlivost systémů
Investice je splácena z úspory provozních nákladů
Sledování a vyhodnocování úspor energie po dobu smlouvy
Zavedený energetický management