Novinky

Zveřejněný webinář o problematice 3 stran zúčastněných v projektu EPC.

Tématika tří zúčastněných stran projektu EPC byla vysvětlována během druhého školení facilitátorů i v rámci semináře o EPC – výstupy evropských projektů. Ing. Vladimíra Henelová, divizní ředitelka a dlouholetá […] další

Seminář o EPC – výstupy evropských projektů financovaných z Horizon 2020

Projekt guarantEE je ve své závěrečné etapě, a proto český partner projektu ENVIROS představil dosažené výsledky projektu 5.12.2018 na pražském semináři věnovanému EPC, kterého se účastnili zástupci z řad […] další

Školení facilitátorů – Řádné posuzování úspor podle IPMVP

V rámci aktivit projektu guarantEE bylo 16. října 2018 ve společnosti ENVIROS pořádáno společně s APES úspěšné školení zaměřené na posuzování úspor energie a vody podle Mezinárodního protokolu pro […] další

Evropská cena EESA 2019

Od roku 2005 Berlínská energetická agentura a Evropská komise udělují cenu EESA společnostem a projektům za vynikající úsilí a úspěchy v oblasti energetických služeb. Pokud vaše organizace nebo vámi  […] další

Program semináře zaměřeného na porozumění protokolu IPMVP

16.10.2018, 9:30 – 13:00, ENVIROS, Dykova 53/10, Praha 10 Seminář je organizován APES (Asociace poskytovatelů energetických služeb) a ENVIROS s cílem vysvětlit základní principy měření a verifikace úspor energie […] další

16.10.2018 Seminář pro zájemce o IPMVP

V rámci projektu guarantEE a na  podnět členů APES (Asociace poskytovatelů energetických služeb) odborníci společnosti ENVIROS organizují seminář na téma IPMVP v projektech energetických úspor se zaručeným výsledkem (EPC). […] další

Webinář zaměřený na řešení výhodné pro tři zúčastněné strany v rámci jednoho projektu EPC a řešení rozporů v motivaci těchto stran.

2. října 2018 | 15:00 – 17:00 Co je přínosem pro strany účastnící se projektu energetických úspor? Každá z nich očekává od realizace energeticky úsporných opatření něco jiného! Nájemce […] další

Zajištění kvality energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC)

V České republice existuje významný potenciál pro projekty energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC), nicméně je zatím využívána jen jeho malá část. Podle průzkumu projektu QualitEE se všichni dotázání poskytovatelé […] další

Pozvánka na školení „Úspěšná facilitace projektů EPC“

Zveme energetické specialisty a ostatní zájemce o realizaci projektů energetických úspor na školení financované projektem guarantEE, které je zaměřeno na postup přípravy projektů EPC. Školení povedou facilitátoři EPC s […] další

Úspěšný projekt EPC na objektech města Skuteč

Úspěšný projekt s využitím energetických služeb se zaručenou úsporou (EPC) ve městě Skuteč realizovala v roce 2016 společnost Amper Savings. S přípravou projektu a výběrového řízení pomáhala městu poradenská společnost […] další

Zpravodaj

Our newsletter informs you about news of our project. By clicking the Submit button, you confirm that you have read the privacy policy.