Cílové skupiny

Správa veřejného majetku

Během uplynulých 20 let byla metoda Energy Performance Contracting (EPC) velmi úspěšná ve veřejném sektoru. V mnoha evropských zemích a městech bylo renovováno velké množství veřejných budov, jako jsou  školy, nemocnice, vysoké školy, radnice, kulturní střediska, plavecké bazény a policejní budovy.

V rámci projektu guarantEE budou osloveny odbory správy veřejného majetku s cílem projednat případná zdokonalení projektů EPC a dostane se jim podpory při realizaci pilotních projektů.

Majitelé budov v soukromém sektoru

V posledních letech došlo v několika zemích k nárůstu podílu klientů projektů EPC v soukromém sektoru (převážně v průmyslu a službách). V současnosti je metoda EPC mnoha klienty v soukromém sektoru vnímána jako nedostatečně flexibilní: doba trvání smlouvy je dlouhá, ukončení je obtížné a minimální rozsah projektu je příliš velký.

V rámci projektu guarantEE budou majitelé budov a facility manageři v soukromém sektoru vyzváni, aby posoudili možnosti a realizovali inovativní řešení za účelem lepšího přizpůsobení metody EPC soukromému sektoru.

Energetičtí poradci

EPC facilitátoři mohou podporovat klienty po celou dobu trvání projektu EPC. Zejména při uplatňování inovativních modelů hrají facilitátoři důležitou roli.

V rámci projektu guarantEE budou ve 14 zúčastněných zemích zřízeny sítě facilitátorů podporující v této skupině výměnu know-how a budování kapacit.

 

 

 

Zpravodaj

Our newsletter informs you about news of our project. By clicking the Submit button, you confirm that you have read the privacy policy.