Facilitátoři podle guarantEE a důležité kontakty

Níže uvedení facilitátoři podepsali Prohlášení facilitátora, kterým se zavázali, že budou při přípravě EPC projektů dodržovat kvalitativní kritéria, vypracovaná partnery projektu guarantEE.

ENVIROS, s.r.o.

 • Jméno zodpovědné osoby: Ing. Jaroslav Vích, jednatel
 • Adresa: Dykova 53/10, Praha 10 – Vinohrady , 101 00
 • Email: office@enviros.cz
 • Telefon: +420 284 007 498
 • web: www.enviros.cz

DS Energy Consulting s.r.o

 • Jméno zodpovědné osoby: Ing. Radim Kohoutek
 • Adresa:   Mezibranská 579/7, 110 00 Praha 1
 • Email: kohoutek@dsec.cz
 • Telefon: +420 602 538 228
 • web: www.dsec.cz

PORSENNA o.p.s.

 • Jméno zodpovědné osoby: Ing. Miloslav Šafařík, Ph.D
 • Adresa:   Michelská18/12a, Praha 4, 140 00
 • Email: ops@porsenna.cz
 • Telefon: +420 244 013 186
 • web: www.porsennaops.cz

SEVEn – The Energy Efficiency Center, z.ú.

 • Jméno zodpovědné osoby: Jaroslav Maroušek
 • Adresa:   Americká 17, 120 00 Praha 2
 • Email: jaroslav.marousek@svn.cz
 • Telefon: +420 224 252 115
 • web:http://www.svn.cz/

 

Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) ČR je spolek s cílem přispívat k trvalému rozvoji energetických služeb na českém trhu. Nyní sdružuje 25 nejvýznamnějších společností z oboru energetických služeb se zaručeným výsledkem, z toho 9 poradců EPC (facilitátorů). Kontakt na poradce sdružené v APES naleznete zde. Všichni poradci EPC sdružení v APES poskytují své služby v souladu s Evropským etickým kodexem pro EPC. Projevený souhlas s principy tohoto dokumentu je rovněž nutnou podmínkou pro registraci v rámci projektu guarantEE.

Zpravodaj

Our newsletter informs you about news of our project. By clicking the Submit button, you confirm that you have read the privacy policy.