Facilitátoři EPC

Facilitátoři projektů EPC jsou odborníci na přípravu realizace EPC projektů (projektu energetických úspor se zárukou) , kteří poskytují technické, legislativní a finanční poradenství investorovi s cílem uzavřít co nejefektivnější smlouvu s garantovanou úsporou na realizaci projektu energetických úspor.

Práce facilitátora obvykle zahrnuje:

  • úvodní zhodnocení vhodnosti budovy/budov pro použití EPC
  • úvodní zhodnocení potenciálu energetických úspor obsahující návrh energeticky úsporných opatření a odborný odhad očekávaných úspor
  • podpora při výběrovém řízení ESCO – příprava zadávací dokumentace k výběrovému řízení, asistence při vlastním výběrovém řízení
  • poradenství v oblasti financování projektu – kombinace s možnostmi dotace

V České republice je většina facilitátorů a ESCO členy APES, www.apes.cz (Asociace poskytovatelů energetických služeb)

Zpravodaj