Facilitátoři EPC

Facilitátoři projektů EPC (poradci EPC) jsou odborníci na přípravu realizace EPC projektů (projektu energetických úspor se zárukou) , kteří poskytují technické, legislativní a finanční poradenství investorovi s cílem uzavřít co nejefektivnější smlouvu s garantovanou úsporou na realizaci projektu energetických úspor.

Práce facilitátora obvykle zahrnuje:

  • úvodní zhodnocení vhodnosti budovy/budov pro použití EPC
  • úvodní zhodnocení potenciálu energetických úspor obsahující návrh energeticky úsporných opatření a odborný odhad očekávaných úspor
  • podpora při výběrovém řízení ESCO – příprava zadávací dokumentace k výběrovému řízení, asistence při vlastním výběrovém řízení
  • poradenství v oblasti financování projektu – kombinace s možnostmi dotace

V České republice je většina facilitátorů a ESCO členy APES, (Asociace poskytovatelů energetických služeb)

Zpravodaj

Our newsletter informs you about news of our project. By clicking the Submit button, you confirm that you have read the privacy policy.