Horizon 2020

Horizon 2020 – Pracovní program pro období 2016-2017  pro výzvu Energetická účinnost byl oficiálně přijat 13. října 2015. Celkový rozpočet výzev k projektům energetické účinnosti pro roky 2016 a 2017 činí přibližně 194 milion EUR. Výzva Energetická účinnost pro období 2016-2017 programu Horizon 2020 zajišťuje podporu inovacím prostřednictvím

  • výzkumu a demonstrace energeticky účinnějších technologií a řešení;
  • opatření zavedených na trh k odstranění tržních a administrativních překážek tím, že se zabývá financováním, předpisy a zlepšováním kvalifikace a znalostí.

a zaměřuje se na pět oblastí:

V oblasti energetiky je energetická výzva programu Horizon 2020 určena k podpoře přechodu na bezpečný, čistý a energeticky účinný systém pro Evropu a pracovní program 2016-2017 pro “Bezpečnou, čistou a účinnou energii” je rozdělen do čtyř hlavních oblastí: Energetická účinnost, Konkurenceschopná nízkouhlíková energetika, Smart Cities a Nástroje pro MSP (malé a střední podniky).

Odkaz na webovou stránku

Součást výzvy “Bezpečná, čistá a účinná energetika” programu Horizon 2020 věnovaná energetické účinnosti je spravována Výkonnou agenturou pro malé a střední podniky EK (EASME).

Zpravodaj

Our newsletter informs you about news of our project. By clicking the Submit button, you confirm that you have read the privacy policy.