Knowledge Base

guarantEE – policy recommendation

Partneři projektu vytvořili dokument, ve kterém shrnuli všechny aktivity projektu spolu s doporučeními, která vznikla postupně v průběhu projektu a mohou být zajímavá pro další vývoj trhu EPC v EU. Dokument je ke zde ke stažení.

Download

Webinář IPMVP Úvod do problematiky měření a verifikace

V návaznosti na uskutečněné školení facilitátorů zaměřené na Měření a verifikaci byl vytvořen a zveřejněn  webinář na téma problematiky měření a verifikace podle IPMVP. Přednášejícím byl Ing. Pavel Sitný z ENVIROS, který je certifikovaným profesionálem měření a verifikace. Certifikace  je prováděna organizací EVO (Efficiency Valuation Organization), autorem IPMVP.

Download

Webinář Tři zúčastněné strany projektu EPC

Tématika tří zúčastněných stran projektu EPC byla vysvětlována během druhého školení facilitátorů i v rámci semináře o EPC – výstupy evropských projektů. Ing. Vladimíra Henelová, divizní ředitelka a dlouholetá facilitátorka EPC projektů vysvětluje přístupy k řešení této problematiky na příkladech dobré praxe.

Download

Facilitace projektů EPC

Facilitací projektů EPC se nazývá poradenství při přípravě projektů EPC. Zahrnuje počáteční podrobné technické vyhodnocení, tedy zda se vybrané objekty „hodí“ pro EPC projekt   – tzv. analýzu vhodnosti, přípravu výběrového řízení poskytovatele energetických služeb a asistenci při vlastním výběrovém řízení. Tuto službu poskytují zejména poradenské společnosti zaměřené na úspory energie většinou sdružené v APES (Asociaci poskytovatelů energetických služeb).

Prezentace, která byla zpracována na základě materiálů projektu EESI2020, zaměřující se na kvalitní facilitaci EPC projektů, je ke stažení níže.

Download

Řádné posuzování úspor podle IPMVP

Protokol IPMVP (Mezinárodní protokol o měření a verifikaci úspor energie a vody) je ve světě i v České republice obecně používanou a komplexní metodikou používanou k „měření“ a výpočtu dosahovaných úspor v budovách. Tato metodika je v ČR používána i při realizaci projektů EPC. Pokud Vás tato metodika vydávaná a aktualizovaná  společností EVO (Efficiency Valuation Organization – https://evo-world.org/en/) zajímá, ke stažení naleznete níže.

Download

Tři zúčastněné strany v EPC projektu a jejich různé motivace

Jaké mohou být varianty projektu EPC pokud jsou do projektu zahrnuty 3 zúčastněné strany – majitel, nájemník a ESCO naleznete v prezentaci ke stažení.

Download

Jak na facilitaci EPC projektů

V rámci školení „Úspěšná facilitace projektů EPC“  19.6.2018 v Praze byli zájemci seznámeni s osvědčenými postupy prostřednictvím prezentace zkušeného poradce.

Download

Příklady dobré praxe EPC+

V rámci projektu EPC+ bylo úspěšně realizováno 25 projektů v rámci celé Evropy
a další projekty se plánují nebo se o nich v současné době jedná. Celková částka investic do realizovaných projektů činí více než 3,3 milionu eur, s roční úsporou elektrické energie ve výši 2,4 GWh a úsporou tepelné energie ve výši 6,7 GWh. Pokud Vás zajímá podrobnější popis těchto projektů, prohlédněte si přiloženou brožuru.

Download

Flexibilní modely smluv EPC

Cílem projektu guarantEE byla identifikace aspektů nebo postupů v EPC smlouvách, které mohou být pro některé klienty obtížně přijatelné, a vytvoření variantních prvků smlouvy, které tyto zájmy řeší. Tyto “flexibilní varianty” jsou
vnímány jako doplňující prvky nebo alternativní způsoby řešení některých
problematických otázek ve smluvních podmínkách. Více v přiloženém článku.

Download

Rozdílná motivace stran zúčastněných v projektu EPC

Rozdílný pohled na EPC smlouvu ze strany vlastníka nemovitosti a ESCO se ještě více komplikuje, pokud do smluvního vztahu vstupuje ještě další strana – nájemce nemovitosti. Možnosti jak uvedenou problematiku řešit naleznete v dokumentu ke stažení.

Download