Knowledge Base

Jak na facilitaci EPC projektů

V rámci školení „Úspěšná facilitace projektů EPC“  byli zájemci seznámeni s osvědčenými postupy prostřednictvím prezentace zkušeného poradce.

Download

Příklady dobré praxe EPC+

V rámci projektu EPC+ bylo úspěšně realizováno 25 projektů v rámci celé Evropy
a další projekty se plánují nebo se o nich v současné době jedná. Celková částka investic do realizovaných projektů činí více než 3,3 milionu eur, s roční úsporou elektrické energie ve výši 2,4 GWh a úsporou tepelné energie ve výši 6,7 GWh. Pokud Vás zajímá podrobnější popis těchto projektů, prohlédněte si přiloženou brožuru.

Download

Flexibilní modely smluv EPC

Cílem projektu guarantEE byla identifikace aspektů nebo postupů v EPC smlouvách, které mohou být pro některé klienty obtížně přijatelné, a vytvoření variantních prvků smlouvy, které tyto zájmy řeší. Tyto “flexibilní varianty” jsou
vnímány jako doplňující prvky nebo alternativní způsoby řešení některých
problematických otázek ve smluvních podmínkách. Více v přiloženém článku.

Download

Rozdílná motivace stran zúčastněných v projektu EPC

Rozdílný pohled na EPC smlouvu ze strany vlastníka nemovitosti a ESCO se ještě více komplikuje, pokud do smluvního vztahu vstupuje ještě další strana – nájemce nemovitosti. Možnosti jak uvedenou problematiku řešit naleznete v dokumentu ke stažení.

Download

Vzorové postupy pro kombinaci EPC a dalších metodik

V dokumentu ke stažení naleznete modely jak kombinovat EPC s energetickým auditem nebo EPC s normou ISO 50001.

Download