Kontakt

Partnerem projektu guarantEE v České republice je společnost ENVIROS, s.r.o.

ENVIROS, s.r.o.
Vladimíra Henelová
Dykova 53/10
101 00 Praha 10 – Vinohrady
Česká republika
E-Mail: vladimira.henelova@enviros.cz
T: +420 284 007 498
Web: www.enviros.cz

ENVIROS, s.r.o., se sídlem v Praze, je přední poradenskou společností v oblasti energetiky, životního prostředí a managementu. Působí v České republice, zemích střední a východní Evropy i v dalších zemích světa. Majoritním vlastníkem společnosti je ENVIROS GLOBAL Limited se sídlem ve Velké Británii.

Na trhu působí ENVIROS již od roku 1994. V současné době zaměstnává 44 stálých kvalifikovaných odborníků s rozsáhlými zkušenostmi v environmentálním a energetickém poradenství, z toho 12 certifikovaných energetických specialistů zapsaných v seznamu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

Společnost ENVIROS řeší ve spolupráci se svými klienty projekty zejména v následujících oblastech:

 • Emisní obchodování a ochrana klimatu
 • Úspory energie a obnovitelné zdroje energie
 • Národní a evropská energetická a environmentální legislativa, politika a strategie
 • Poradenství pro financování projektů metodou EPC
 • Regionální a místní energetické koncepce a plánování
 • Průmyslová a komunální energetika
 • Energetické audity a studie proveditelnosti
 • Průkazy energetické náročnosti budov
 • Řízení kreditních linek pro financování energeticky úsporných projektů pro mezinárodní finanční instituce
 • Dotační žádosti z fondů EU v oblastech energetických a emisních úspor
 • Energetické řízení na úrovni krajské a místní správy
 • Certifikační systémy (LEED a BREEAM)
 • Energetický management

ENVIROS spolupracuje s celou řadou klientů a partnerů z mezinárodních a nadnárodních institucí, včetně OSN, Evropské komise, OECD, EBRD, Světové banky a UNDP. V rámci projektů Evropské komise řeší experti společnosti projekty v programech Intelligent Energy Europe (IEE), LIFE+, CENTRAL EUROPE, HORIZON 2020 aj.

Významnými partnery společnosti jsou kromě průmyslových klientů také orgány státní správy, např. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Státní fond životního prostředí, Státní energetické inspekce, Česká rozvojová agentura, regionální orgány a municipality.

Důležitou roli hraje ENVIROS také jako nezávislý poradce pro financování energeticky úsporných projektů a projektů obnovitelných zdrojů pro většinu bank na středoevropském trhu (Česká spořitelna – Erste Group, ČSOB, Komerční banka – SG Group, UniCredit Bank, Raiffeisenbank, Tatrabanka, VÚB aj.).

Zpravodaj

Our newsletter informs you about news of our project. By clicking the Submit button, you confirm that you have read the privacy policy.