Kritéria

Pro stranu poptávky je nezávislost facilitátorů EPC velmi důležitá. Nesmí zde být žádné protichůdné zájmy. Pravidla jsou jasná: facilitátoři EPC se nesmí účastnit výběrového řízení nebo být spřízněni s potenciálními uchazeči.

Ale: klient může výslovně požádat facilitátora EPC o poskytnutí zpětné vazby jak zadavateli, tak poskytovateli (poskytovatelům). Tím se zkvalitní specifikace výběrového řízení, usnadní se transparentnost spolupráce a povede to k maximálně udržitelným řešením, a to jak technicky, tak ekonomicky.

Kritéria pro facilitátory EPC

 Přípravná fáze:

 Technické dovednosti
 • Znalost klíčových ukazatelů (KPIs) spotřeby energie a vnitřního prostředí
 • Znalost systémů HVAC
 • Znalost měření a verifikace (M&V)
 Finanční dovednosti
 • Finanční podmínky
 • Rozdělení a řízení rizik
 Právní dovednosti
 • Legislativní podmínky
 • Vnitrostátní právní předpisy
 • Zadávání veřejných zakázek
 • Smluvní podmínky
 Dovednosti při řízení projektů
 • Manažer interních a externích procesů (projektové řízení, politika, rozhodovací procesy v orgánech státní správy, řízení změn, spolupráce, komunikace)
 Společenské dovednosti
 • Vynikající komunikační schopnosti
 • Nezávislost a spolehlivost

Fáze zadání veřejné zakázky:

Technické dovednosti
 • Finanční modely
 • Legislativní aspekty veřejných zakázek
 • Zadání veřejné zakázky, výběr, uzavření smlouvy
 • Měření a verifikace (M&V)
 • Opatření pro případ sporů (bonus/malus)

 

Zpravodaj

Our newsletter informs you about news of our project. By clicking the Submit button, you confirm that you have read the privacy policy.