O guarantEE

Proč energetické služby?

Budovy jsou největším spotřebitelem energie v Evropě. Budovy, které se 40 procenty podílejí na celkové spotřebě energie (r. 2012), jsou zodpovědné za 38 procent emisí CO2 v zemích EU. Za účelem dosažení evropských cílů v oblasti snižování emisí CO2 a zvyšování energetické účinnosti je třeba stavby podstatně více renovovat a snížit tak převažující počet odložených rekonstrukcí.  Jelikož jsou veřejné rozpočty v mnoha zemích napjaté, je velmi důležité, aby byl aktivován soukromý kapitál pomocí pokročilých energetických služeb pro realizaci nutných energeticky úsporných opatření.

Podpora EPC

Energy Performance Contracting (EPC) je model energetické služby, který je již 20 let úspěšně uplatňován při modernizaci většiny veřejných budov. Výraznému rozšíření metody EPC mimo veřejný sektor doposud bránily hlavně dvě nevyřešené otázky: nesoulad v motivaci u pronajatých objektů a nedostatek adekvátně flexibilních modelů smluv.

Cíle projektu

V rámci projektu guarantEE bude 14 zkušených partnerů vyvíjet inovační obchodní a finanční modely pro projekty ESCO, orientované na dosahování úspor. U pronajatých objektů je cílem vyvinout a otestovat řešení, která odpovídajícím způsobem rozdělují náklady a přínosy mezi uživatele, majitele budovy a ESCO (trojí přínos).

Budou vypracovány varianty smluv pro projekty EPC nabízející větší flexibilitu, speciálně zaměřené na majitele budov v soukromém sektoru.

Do analýzy současných překážek a vymezení vhodných smluvních řešení budou intenzivně zapojeny zainteresované strany.

Inovativní modely energetických služeb mají být testovány v pilotních projektech, v kterých se majitelům budov dostane podpory ze strany zkušených facilitátorů EPC.

 

Zpravodaj

Our newsletter informs you about news of our project. By clicking the Submit button, you confirm that you have read the privacy policy.