Registrace do seznamu facilitátorů EPC

Chcete se zaregistrovat jako facilitátor?

Pokud se chcete zaregistrovat jako facilitátor EPC projektů je potřeba vyplnit Prohlášení facilitátora.

Prohlášení facilitátora je závazkem facilitátora,

  • že bude dodržovat kritéria pro facilitátory EPC, která byla vypracována partnery projektu EU guarantEE a jsou v souladu s českou legislativou,
  • že bude dodržovat zásady Evropského etického kodexu pro EPC
  • že bude jednat v souladu se zásadami Pokynů pro facilitátora EPC dle EESI2020
  • že souhlasí se zveřejněním údajů o své osobě jako o facilitátorovi EPC
  • že bude pokračovat v rozvoji svých znalostí v oblasti EPC

Vyplněné a podepsané Prohlášení zašlete, prosím, v pdf na kontaktní adresu: zuzana.lhotakova@enviros.cz

 

Zpravodaj

Our newsletter informs you about news of our project. By clicking the Submit button, you confirm that you have read the privacy policy.