Sobre el projecte guarantEE

Per què Serveis Energètics?
El parc d’edificis és el major consumidor d’energia a Europa. Representa un 40% (dades del 2012) del consum d’energia final total. Així mateix, els edificis són responsables del 38% de les emissions de CO2 a la UE. Per tal d’assolir els objectius europeus de reducció de CO2 i d’eficiència energètica, l’índex de modernització al parc d’edificis s’ha d’incrementar de manera significativa per tal de superar l’endarreriment acumulat en l’envelliment dels edificis. Atès que els pressupostos públics estan congelats en la majoria de països, és crucial activar el capital privat amb serveis energètics avançats per tal d’implementar les mesures d’estalvi energètic necessàries (MEE).

 

Millorant l’EPC
El Contracte de Rendiment energètic (EPC) és un model de servei energètic que s’ha aplicat amb èxit en la modernització de molts edificis públics en els darrers 20 anys. No s’ha obtingut un ampli desplegament de l’EPC més enllà del sector públic bàsicament degut a dos factors pendents de resoldre: el dilema dels incentius dividits en instal·lacions en lloguer i la falta de models de contracte adequats que siguin flexibles.

 

Objectius del projecte
Dins el projecte guarantEE, 14 socis amb experiència desenvoluparan models innovadors de negoci i finançament per als projectes basats en el model ESE. Per a les instal·lacions de lloguer, l’objectiu és desenvolupar i provar solucions en que es comparteixin els costos i beneficis entre l’usuari, el propietari de l’edifici i la ESE (enfoc guanyador triple).
Es desenvoluparan variants de contractes EPC  amb millor flexibilitat bàsicament pels propietaris d’edificis del sector privat.
S’involucraran intensivament tots els actors i parts interessades per fer un anàlisi de les actuals barreres i la definició de solucions contractuals adequades.
Els models de serveis energètics innovadors s’hauran de provar en projectes pilot, en els que els propietaris dels edificis rebran suport de facilitadors d’EPC amb experiència.

Butlletí

Our newsletter informs you about news of our project. By clicking the Submit button, you confirm that you have read the privacy policy.