Grups de públic objectiu

Gestió de la propietat pública
Durant els últims 20 anys, el contracte de rendiment energètic (EPC) ha tingut bastant èxit en el sector públic. Edificis públics com escoles, hospitals, universitats, ajuntaments, centres culturals, piscines i edificis de la policia s’han modernitzat en quantitats considerables en molts països i ciutats d’Europa.

El projecte guarantEE, contactarà les administracions públiques per discutir possibles millores a l’EPC i es donarà suport a la implementació de projectes pilot.
Propietaris d’Edificis Privats.
Recentment en alguns països, hi ha hagut un increment en la proporció de clients privats en l’ús de l’EPC, bàsicament pels sectors serveis i de la indústria. Actualment l’EPC es percep per part del sector privat com un model que encara no és suficientment flexible: les durades dels contractes són encara massa llargues, la conclusió del contracte és difícil i la dimensió mínima del projecte és massa elevada.

El projecte guarantEE convidarà als propietaris d’edificis privats i als gestors d’instal·lacions per avaluar les possibilitats i implementar solucions innovadores per tal que l’EPC sigui més adequat pel sector privat.
Consultors energètics
Els facilitadors d’EPC poden donar suport als clients a traves de tot els seu complex procés que representa un projecte EPC. És en l’aplicació de models innovadors, on els facilitadors hi juguen un rol important.

Dins el guarantEE, s’establirà una xarxa de facilitadors pels 14 països participants millorant així l’intercanvi del know-how i les capacitats entre tots el participants.

Butlletí

Our newsletter informs you about news of our project. By clicking the Submit button, you confirm that you have read the privacy policy.