Apie „guarantEE“

Kam reikalingas energijos taupymo paslaugų teikimas?

Europoje daugiausia energijos yra suvartojama pastatų šildymui ir apšvietimui. 2012 m. galutinės energijos vartojimas pastatuose sudarė 40% viso ES galutinės energijos suvartojimo ir 38% visų CO2 emisijų. Siekiant ES nustatytų CO2 emisijų sumažinimo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo tikslų būtina paspartinti pastatų modernizavimo procesą. Daugelis ES šalių taiko griežtas biudžeto sudarymo taisykles, todėl energijos taupymo priemonių diegimą paskatintų privataus kapitalo, investuojančio į pažangias energijos taupymo paslaugas, pritraukimas.

Energijos vartojimo efektyvumo sutarčių sudarymas

Energijos vartojimo efektyvumo sutartys (angl. Energy Performance Contracting, EPC) yra jau 20 metų sėkmingai taikomas energijos paslaugų teikimo modelis modernizuojant viešuosius pastatus. Pagrindinės priežastys, kodėl šis modelis nebuvo aktyviai pradėtas taikyti privačiame sektoriuje, yra dvi: nevienodas pastato savininkų ir pastato naudotojų (nuomininkų) suinteresuotumas nuomojamuose būstuose ir lanksčių bei praktikoje pritaikomų sutarčių modelių trūkumas.

Projekto tikslai

14 projekto partnerių dirbs kartu siekdami sukurti inovatyvius energijos taupymo paslaugų teikimo verslo ir finansavimo modelius. Privačiam sektoriui bus pasiūlytas modelis, energijos tapymo paslaugų projektų naudą ir kaštus padalinantis 3 šalims – pastato naudotojui (nuomininkui), pastato savininkui ir energijos taupymo paslaugų teikėjui (ETPT, angl. ESCO).
Projekto komanda taip pat parengs kelis energijos vartojimo efektyvumo sutarčių variantus atsižvelgiant į privataus sektoriaus pastatų specifiką.
Bus siekiama įtraukti pagrindinius energijos taupymo paslaugų teikimo rinkos dalyvius atliekant svarbiausių šios rinkos barjerų identifikavimą bei pasiūlant konkrečius sprendimus.
Pasiūlyti modeliai bus išbandyti inicijuojant pilotinius projektus, kuriuos įgyvendinant pastatų savininkus konsultuos patyrę energijos vartojimo efektyvumo sutarčių ekspertai.

Naujienlaiškis

Our newsletter informs you about news of our project. By clicking the Submit button, you confirm that you have read the privacy policy.