Horizontas 2020

2015 m. spalio 13 d. buvo patvirtinta „Horizontas 2020“ Darbo programa 2016-2017. Pagal šią programą energijos efektyvumui 2016-2017 m. numatoma skirti apie 194 mln. EURHorizonto 2020 Energijos efektyvumo kvietimas 2016-2017 remia inovaciją pasitelkiant

  • Technologinius energijos vartojimo efektyvumo tyrimus
  • Su finansavimu, reguliavimu ir gebėjimų bei žinių stiprinimu susijusias priemones, skirtas pašalinti rinkos ir viešojo valdymo barjerus

Sutelkiant dėmesį į:

Programos „Horizontas 2020“ energetikos sektoriuje keliamas uždavinys – remti perėjimą į saugią, švarią ir efektyvią energetikos sistemą Europoje. „Horizontas2020“ 2016-2017 m. darbo programos dalis „Saugi, švari ir efektyvi energetika“ yra padalinta į 4 sritis: Energijos efektyvumas, Konkurencinga mažai anglies dioksido į aplinką išskirianti energija, Pažangieji miestai ir bendruomenės ir MVĮ instrumentai.

Nuoroda į programos puslapį

„Horizontas 2020“ 2016-2017 m. darbo programos dalies „Saugi, švari ir efektyvi energetika“ energinio efektyvumo sritį administruoja Mažų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji agentūra (angl. Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME).

Naujienlaiškis

Our newsletter informs you about news of our project. By clicking the Submit button, you confirm that you have read the privacy policy.