Projekto tikslinės grupės

Viešųjų pastatų valdytojai

Per pastaruosius 20 metų Europoje energijos vartojimo efektyvumo sutartys (angl. EPC) daugiausiai sėkmės sulaukė viešajame sektoriuje. Mokyklos, ligoninės, universitetai, savivaldybių administracijos pastatai, kultūros centrai, baseinai, policijos komisariatų ir kiti viešieji pastatai buvo atnaujinti sudarant energijos vartojimo efektyvumo sutartis.
Projekto komanda kvies viešųjų pastatų valdytojus diskutuoti apie tai, kaip galima būtų palengvinti ETPT modelio taikymą ir energijos vartojimo efektyvumo sutarčių sudarymą atnaujinant viešuosius pastatus ir konsultuos įgyvendinant pilotinius projektus.

Privačių pastatų savininkai

Nors kai kuriose ES šalyse pastaraisiais metais buvo sudaroma vis daugiau energijos vartojimo efektyvumo sutarčių (daugiausiai pramonės ir paslaugų teikimo sektoriuose), daugelis privataus sektoriaus klientų kritikuoja šį modelį dėl nelankstumo: sutarčių trukmė yra per ilga, sutarčių nutraukimas per daug sudėtingas, o minimali sutarties vertė – per didelė.
Siekdami išspręsti nevienodo pastato savininkų ir pastato naudotojų (nuomininkų) suinteresuotumo dilemą bei pasiūlyti galimus energijos vartojimo efektyvumo sutarčių variantus privačiam sektoriui projekto partneriai bendradarbiaus su privačių pastatų savininkais ir administratoriais.

Energijos taupymo paslaugų konsultantai

Energijos taupymo paslaugų konsultantai gali svariai prisidėti sudarant ir įgyvendinant sudėtingas ir visuomenei mažai pažįstamas energijos vartojimo efektyvumo sutartis.
Įgyvendinant projektą bus sukurtas bendras energijos taupymo paslaugų konsultantų tinklas, apimantis 14 projekte dalyvaujančių šalių. Šio tinklo tikslas yra paskatinti žinių ir patirties sklaidą tarp konsultantų.

Naujienlaiškis

Our newsletter informs you about news of our project. By clicking the Submit button, you confirm that you have read the privacy policy.