Kontaktai

UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) yra viena iš 14 projekto „guarantEE“ partnerių.

VIPA yra 2013 m. veiklą pradėjusi Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsteigta finansų įstaiga, teikianti finansines paslaugas, įgyvendinanti ir administruojanti finansines priemones, skirtas miestų plėtrai, viešosios infrastruktūros optimizavimui bei energijos vartojimo efektyvumo didinimui, finansuojamas nacionalinėmis, Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos programų, kitų finansavimo šaltinių lėšomis (pvz., EIB ar kitų tarptautinių finansinių institucijų).
VIPA misija yra didinti ir tobulinti Lietuvos viešosios infrastruktūros augimą ir optimizavimą užtikrinant racionalių finansavimo priemonių prieinamumą.
VIPA teikia garantijas gatvių apšvietimo modernizavimo projektams, lengvatines paskolas daugiabučių namų, bendrabučių ir centrinės valdžios pastatų atnaujinimui.

 

Kontaktiniai asmenys:

Dovilė Mickevičiūtė
El. paštas: d.mickeviciute@vipa.lt
Tel: +370 5 203 0823

Modesta Venckutė
El. paštas: m.venckute@vipa.lt
Tel. +370 5 203 4 656

Naujienlaiškis

Our newsletter informs you about news of our project. By clicking the Submit button, you confirm that you have read the privacy policy.