guarantEE informacija ETPT konsultantams

Gerb. Energijos taupymo paslaugų sektoriaus atstovai,

2016 m. balandžio mėn. prasidėjo ES projektas „GuarantEE”. Džiaugiamės, galėdami pakviesti Jus į šio projekto partnerių organizuojamą tarptautinį Energijos taupymo paslaugų teikimo (ETPT) konsultantų (angl. Energy Performance Contracting (EPC) facilitators) seminarą, kuris įvyks 2017 m. balandžio 12 d. Amsterdame, Olandijoje.

 

Seminaras Amsterdame

Seminaras, kurį organizuoja Nyderlandų verslumo agentūra (RVO), įvyks  2017 m. balandžio 12 d. 9:00-12:00 val. (vietos laiku) Amsterdame, Olandijoje. Jo metu bus dalijamasi informacija apie ETPT konsultantų ir ekspertų vaidmenį įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo projektus bei keičiamasi gerosios praktikos pavyzdžiais. Taip pat bus diskutuojama apie veiksmus, kurie paskatintų ETPT modelio plėtrą ir svarstomi klausimai, susiję su ETPT konsultantų veikla, kuri galėtų palengvinti su projektais susijusios informacijos dalijimąsi tarp Europos partnerių bei rinkoje kylančių kliūčių sprendimų paiešką. Preliminarią seminaro programą ir registracijos formą rasite paspaudę nuorodą: https://guaranteeforum.pleio.nl/epc-facilitators-seminar-program .

 

Trijų dienų programa:

Seminaras organizuojamas kartu su kitais tris dienas vyksiančiais renginiais Energijos vartojimo efektyvumo tematika. Programoje numatyti renginiai:

  • Building Holland renginysbalandžio 11-13 dienomis, sudedamoji programos dalis, skirta statybų ir nekilnojamojo turto sektoriaus paklausos ir pasiūlos tematikai, https://www.buildingholland.nl/
  • Building Europe renginysbalandžio 12 d. 13:30 – 17:00 val.,  kurį organizuoja Nyderlandų verslumo agentūra, Tvarių statybų tinklas, H2020 programa „Green Build Invest“ ir Europos įmonių tinklas (EEN).

 

Energijos taupymo paslaugų konsultantų tinklas

Vienas iš pagrindinių guarantEE projekto tikslų yra sukurti ir (ar) paskatinti Europos energijos taupymo paslaugų konsultantų veiklą (taip plėtojant projektų EESI2020 ir IEA DSM Task 16 rezultatus). Tai ketinama pasiekti:

  • Parengiant Energijos taupymo paslaugų konsultantų atrankos kriterijus ir deklaraciją (užtikrinant šių subjektų ekspertines žinias, nešališkumą ir savanorišką registraciją);
  • Sukuriant nacionalinį Energijos taupymo paslaugų konsultantų tinklą;
  • Sukuriant Europos Energijos taupymo paslaugų konsultantų tinklą (į jį bus pakviesti visi į nacionalinius sąrašus įtraukti Energijos taupymo paslaugų konsultantai).

 

Kviečiame Jus  prisijunti prie nacionalinio Energijos taupymo paslaugų konsultantų/ekspertų tinklo užpildant savanorišką deklaraciją bei prisijungti prie Europos energijos taupymo paslaugų ekspertų forumo adresu:  https://guaranteeforum.pleio.nl

 

Nacionaliniu lygmeniu GuarantEE partneriai siūlo:

  • Dalyvavimą tarptautiniame Energijos taupymo paslaugų konsultantų tinkle ir keitimąsi žiniomis bei gerąja praktika
  • Dalyvavimą įvairiuose mokymuose ir seminaruose (įskaitant seminarus internetu (angl. webinars)), kurie bus organizuojami 2017-2018 m.
  • Galimybę dalyvauti tarptautiniame Energijos taupymo paslaugų konsultantų susitikime Amsterdame, š.m. balandžio mėn.

 

Tikimės Jus pamatyti Amsterdame balandžio mėnesį!

Kontaktinis asmuo Irma Thijssen irma.thijssen@rvo.nl Nyderlandų verslumo agentūra

 

Naudinga informacija:

Naujienlaiškis