“Triple Win”- oplossingen voor Split Incentive

Contractvormen waarbij zowel de huurder, de eigenaar als de ESCO baat hebben, lijken een ideale oplossing te zijn voor het Split Incentive probleem in de vastgoedsector. GuarantEE (2.5) heeft hiervoor verschillende modellen ontwikkeld.

Publicatie Triple Win Modellen

In de publicatie (GuarantEE publicatie 2.5) worden de voor- en nadelen van diverse modellen toegelicht:

 • Casus 1: eigenaar en huurder gaan een EPC-contract aan met een ESCo
 • Casus 2: eigenaar sluit een EPC-contract
  • Casus 2a: EPC-contract waarbij de besparingen worden doorgegeven
  • Casus 2b: EPC-contract voor eigen rekening van de eigenaar
  • Casus 2c: sequentiële verbetering van wijken
  • Casus 2d: reeds bestaande all-in huur
 • Casus 3: huurder neemt initiatief voor verduurzaming via een EPC-contract
  • Casus 3a: EPC-contract met toestemming van de eigenaar
  • Casus 3b: rechtstreeks contract met huurders in combinatie met levering van energie

Nederlandse situatie: besparingen worden doorgegeven

In drie stakeholders bijeenkomsten zijn de casussen besproken. In Nederland lijkt model 2a favoriet te zijn. Daarnaast lijkt een all-in huur veelbelovend.

Groen huurcontract met groene huurders

In de publicatie zijn Nederlandse voorbeelden opgenomen, bijvoorbeeld Bouwinvest met De Nieuwe Vaart in Utrecht, dat groene huurcontracten heeft gesloten met diverse huurders, zoals MVO Nederland en Stichting Natuur en Milieu.

Downloads

Nederlandse brochure (vertaling)

Engelstalige brochure (bronbestand)

Of via Service / Downloads.

Newsletter

Our newsletter informs you about news of our project. By clicking the Submit button, you confirm that you have read the privacy policy.