Meervoudige business cases als oplossing voor energiearmoede

Op 11 december gaf Marnix van Os van Cotrust een presentatie over de mogelijkheden van wijkfondsen en energieprestatiecontracten in relatie tot energie armoede. Zijn insteek en visie betreft het wegnemen van zorgen en mogelijke onzekerheden bij alle betrokkenen die deelnemen aan grote renovatieprojecten voor een wijk.

 

Bij het in kaart brengen van voordelen voor de gemeente zijn die drieledig. Ze geven het goede voorbeeld, het kan een mogelijke kickstart zijn voor maatschappelijk vastgoed en gemeenten kunnen MKB en particulieren faciliteren. Ook bij woningcorporaties geldt het goede voorbeeld geven (en voldoen aan de afspraken), een kickstart bieden voor VVE’s en gespikkeld bezit, en het faciliteren van particulieren. Het gaat bij een wijkfonds meer dan alleen om financiering. Het is een compleet aanbod, wat op meerdere vlakken kan ontzorgen voor alle betrokkenen, en biedt garanties die nu niet altijd mogelijk zijn.

 

Wat is er nog nodig voor dergelijke wijkfondsen?

  • verlaging transactiekosten. Dit kan door deze kosten beter te digitaliseren, door krediet financiering, en wanneer er meer data beschikbaar is voor goede adviezen
  • te weinig bekend over techniek:  er is te weinig monitoring.  Bijna geen praktijk kennis over hoe de warmtepomp echt werkt. Er zouden algoritmes gemaakt moeten worden op de data van de warmtepompen zodat er duidelijker is wat de echte businesscase is van deze innovatie.
  • overheid moet bij de markt inbreken om standaardisatie te forceren. Net als bij de kliko bakken in Duitsland; om de afvalverwerking te standaardiseren moest iedereen een kliko bak aanschaffen. Dit maakt ze goedkoper door de vergroting van de vraag, en er kwam een model voor iedereen beschikbaar. Dit zou ook kunnen met een warmtepomp, op het moment dat de techniek daar ver genoeg voor is.

 

Verder zou de businesscase van renovaties en verduurzaming op wijkniveau nog kunnen worden vergroot door de volgende onderwerpen mee te nemen:

  • Budgetten voor schuldenproblematiek
  • Toeleiding naar betaald werk
  • Koppeling met andere duurzaamheid thema’s
  • Koppeling met diensten
  • Het maken van een wijkfonds

Bekijk hier de presentatie.

Download hier de presentatie:

Verduurzamen van vastgoed – Marnix van Os – powerpointpresentatie

Newsletter

Our newsletter informs you about news of our project. By clicking the Submit button, you confirm that you have read the privacy policy.