De EPC mythes ontkracht!

Enkele hardnekkige mythes over Energieprestatiecontracten zijn in het guarantEE project ontkracht. Het is daarom tijd om de communicatie over Energieprestatiecontracten aan te passen.

  • Energieprestatiecontracten zijn niet alleen toepasbaar als je externe financiering nodig hebt
  • EPC projecten zijn niet alleen miljoenenprojecten
  • De opstart van EPC projecten is niet moeilijker, langer en kostbaarder dan traditionele projecten

Andere aanbevelingen

EPC facilitators

De rol van EPC facilitators of projectfacilitatoren moet worden nationaal worden erkend. Uit het guarantEE project is gebleken dat EPC facilitators een cruciale rol spelen bij het aanjagen en de kwaliteit van EPC projecten. Hierbij hoort ook dat er een training voor deze nieuwe beroepsgroep ontwikkeld en instandgehouden moet worden. Aansluitend is het belangrijk om deze professionals te certificeren en de kwaliteit te garanderen.

Gegarandeerde energiebesparing

In alle energiebesparingsprojecten zou verplicht moeten worden om afspraken op te nemen over gegarandeerde energieprestaties, die meetbaar en verifieerbaar zouden moeten zijn. Dit verhoogt de effectiviteit van dergelijke projecten op het gebied van energiebesparing.

Infographic

Het eindrapport

Lees hier het rapport met de Beleidsaanbevelingen en de achtergronden.

Beleidsaanbevelingen (Engels)

Management samenvatting (Nederlands)

Het guarantEE project is afgerond

Na drie jaar intensief te hebben samengewerkt slaan de 12 partners van het Europese Horizon2020 guarantEE project weer hun eigen weg in. Ze kunnen verder met het gebruiken van de EPC tool voor de prefase van energiebesparingsprojecten EPCcheck (epccheck.eu/nl), het nakijken van 3 Europese webinars, het gebruiken van 3 trainingen rondom EPC facilitators en energieprestatiecontracten en diverse voorbeeldprojecten.

Analyses

Van zowel de 35 pilot projecten die in het kader van guarantEE zijn uitgevoerd als van de rol van EPC facilitators, zijn analyses gemaakt.

Analyse van 35 pilot projecten

De rol van EPC facilitators

Newsletter

Our newsletter informs you about news of our project. By clicking the Submit button, you confirm that you have read the privacy policy.