Over GuarantEE

 

Waarom energiediensten?

De gebouwde omgeving is de grootste energieverbruiker binnen Europa. Gebouwen zijn voor ongeveer 40% (2012) verantwoordelijk voor de totale energieconsumptie, dat is ongeveer 38% van de totale CO2 uitstoot binnen Europa.

Om de Europese doelstellingen te halen voor energiebesparing en CO2-reductie is het van groot belang om in te zetten op een versnelling van het renovatietempo van de gebouwenvoorraad om de achterstand in te halen.

Vanwege teruglopende budgetten in de publieke sector in vele landen is het inzetten van private financiering cruciaal om de benodigde energiebesparende maatregelen te kunnen uitvoeren.

Versterken van de EPC markt

Een energieprestatiecontract (EPC) is een energy service model dat in de afgelopen 20 jaar al vele malen succesvol is toegepast bij het beheer en onderhoud van publieke gebouwen. Een wijdverbreide uitrol buiten de publieke sector heeft nog niet plaatsgevonden door 2 onopgeloste belemmeringen: de split incentive in de huur-verhuur situaties en het gebrek aan voldoende adequate flexibele modelcontracten.

Projectdoelen

Veertien ervaren projectpartners ontwikkelen binnen GuarantEE innovatieve businessmodellen en financieringsmodellen voor prestatiegerichte EPC projecten. Voor de verhuursector is het doel oplossingen te ontwikkelen en te testen waarbij de kosten en baten worden verdeeld over de huurder, de gebouweigenaar en de ESCo. Dit wordt de triple win approach genoemd.

Met speciale aandacht voor gebouweigenaren in de private sector worden EPC contractvarianten ontwikkeld waarbij de flexibiliteit wordt vergroot.

Stakeholders in de markt worden uitgebreid betrokken bij de analyse van de huidige belemmeringen en de definitie van adequate contractuele oplossingen.

Innovatie energy service modellen worden getest in pilot projecten, waarbij de gebouweigenaren ondersteuning krijgen van ervaren ESCo facilitators.

Newsletter

Our newsletter informs you about news of our project. By clicking the Submit button, you confirm that you have read the privacy policy.