Doelgroepen

 

Maatschappelijk vastgoed

In de afgelopen 20 jaar zijn energieprestatiecontracten met name succesvol geweest in de publieke sector ofwel in het maatschappelijk vastgoed. In grote getalen zijn scholen, ziekenhuizen, universiteiten, gemeentehuizen, culturele centra, zwembaden en politiebureaus tijdens de exploitatiefase in vele Europese landen en steden gemoderniseerd.

Gemeentelijke vastgoeddiensten worden tijdens het GuarantEE project benaderd om mee te discussiëren over de verbeteringen voor energieprestatiecontracten. Daarnaast worden ze ondersteund bij enkele pilotprojecten.

Commercieel vastgoed

De afgelopen jaren heeft het gebruik van EPC in de private sector binnen Europa een toename laten zien, met name binnen de zakelijke dienstverlening en industrie. Energieprestatiecontracten worden nu door diverse private opdrachtgevers alleen gezien als niet flexibel genoeg: de contractduur is te lang, de beëindiging is te ingewikkeld en de minimum projectgrootte is te ruim.

GuarantEE nodigt gebouweigenaren en facility managers uit om kansen te identificeren en om innovatieve oplossingen te implementeren zodat energieprestatie contracten beter geschikt zijn voor de private sector.

Energieadviseurs

ESCo of project facilitators kunnen opdrachtgevers ondersteunen bij het complexe proces van EPC projecten. Met de innovatieve modellen kunnen de facilitators een belangrijke rol spelen.

Netwerken van ESCo facilitators worden binnen de 14 projectpartners van GuarantEE opgezet, om zo de uitwisseling van kennis en ervaringen te versterken binnen deze groep.

Newsletter

Our newsletter informs you about news of our project. By clicking the Submit button, you confirm that you have read the privacy policy.