Knowledge Base

Whitepaper 5 Verduurzaming versnellen door middel van Energieprestatiecontracten

De 5e whitepaper van RVO.nl over Energieprestatiecontracten en ESCo’s bundelt artikelen die in 2017 zijn verschenen. In het kader van guarantEE zijn in 2017 ook weer diverse nieuwe voorbeelden beschreven, vooral met betrekking tot maatschappelijk vastgoed, en met de focus op portefeuilleniveau. U vindt hier de volgende nieuwe inzichten en praktijkcases:

 • Interview met Irma Thijssen en Selina Roskam
 • Aanpak van de gemeente Enschede
 • Aanpak van de gemeente Nijmegen
 • Aanpak van de Universiteit Leiden
 • Aanpak van het Rijksvastgoedbedrijf bij gebouwen van de Belastingdienst; drieluik
 • Aanpak van de gemeente Eindhoven
 • All-in huur; kan dit triple-win-model de energietransitie versnellen?
 • EPC’s als oplossing voor scholen
 • De rol van EPC’s en EPC-Facilitators bij de energietransitie
Download

Is een EPC geschikt voor u?

Bekijk de video waarin het gebruik van de EPC Online PreCheck wordt uitgelegd.

Download

“Triple Win”- oplossingen voor Split Incentive

Contractvormen waarbij zowel de huurder, de eigenaar als de ESCO baat hebben, lijken een ideale oplossing te zijn voor het Split Incentive probleem in de vastgoedsector. Hiervoor zijn verschillende modellen ontwikkeld:

 • Casus 1: eigenaar en huurder gaan een EPC-contract aan met een ESCo
 • Casus 2: eigenaar sluit een EPC-contract
  • Casus 2a: EPC-contract waarbij de besparingen worden doorgegeven
  • Casus 2b: EPC-contract voor eigen rekening van de eigenaar
  • Casus 2c: sequentiële verbetering van wijken
  • Casus 2d: reeds bestaande all-in huur
 • Casus 3: huurder neemt initiatief voor verduurzaming via een EPC-contract
  • Casus 3a: EPC-contract met toestemming van de eigenaar
  • Casus 3b: rechtstreeks contract met huurders in combinatie met levering van energie

In de publicatie worden de voor- en nadelen van diverse modellen toegelicht.

guarantEE D2.5

Download

Opties voor flexibiliteit in het energieprestatiecontract

Rapport met suggesties voor artikelen in het energieprestatiecontract rondom beëindiging en het meenemen van measurement and verification.

guarantEE D2.6

Download

Modelprocessen voor het combineren van energieprestatiecontracten (EPC) en overige energie-gerelateerde maatregelen

Over de synergie tussen EPC en energie-audits en synergie tussen EPC en ISO 50001.

guarantEE D2.7

Download

Is een EPC geschikt voor mij?

Folder van het guarantEE project over de online EPC PreCheck.

Download

Haalbaarheidsonderzoek EPC facilitators

RVO.nl heeft drie experts gevraagd om een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar de inzet van EPC-facilitators in Nederland. Er ligt immers een groot energiebesparingspotentieel bij gebouwen, terwijl opschaling en versnelling nog amper plaatsvindt. De focus ligt op maatschappelijk vastgoed en aanbesteden door overheden.

Download

10 best practices on EPC projects in The Netherlands

Read the whitepaper with 9 best practices in 12 interviews on EPC projects.

 

Download

Infographic over energieprestatiecontracten

Deze infographic geeft inzichtelijk weer wat de werking is van energieprestatiecontracten, hoe de groei is van EPC’s en enkele quotes van opdrachtgevers.

Download

Marktrapport van de Nederlandse EPC markt

Het “Market Report on the Dutch EPC Market” dat RVO in het kader van het GuarantEE project heeft opgesteld, laat zien dat de EPC markt in Nederland gestaag toeneemt. Vergeleken met andere EU landen is Nederland een ‘emerging market’,  een groeimarkt.

Als de vier belangrijkste redenen voor modernisering en verduurzaming van gebouwen worden genoemd: kostenbesparing door energiebesparing, reductie van onderhoudskosten, CO2 reductie, en verbetering van comfort. De belangrijkste redenen voor het afsluiten van een EPC zijn: de garantie op de beoogde prestaties, inschakelen van technische expertise en risico beheersing. Diverse oplossingen voor het verdelen van investeringen en voordelen tussen de opdrachtgever, gebruiker en opdrachtnemer worden positief beoordeeld.

 

Download