Register over kvalifiserte EPC-fasilitatorer

Register over kvalifiserte EPC-fasilitatorer 

Det er utviklet kriterier for EPC-fasilitatorer/konsulenter i forbindelse med EU-prosjektet guarantEE. Disse er tilpasset i samråd med Enova SF. Ved å fylle ut et skjema/egenerklæring vil man bli en registrert EPC-fasilitator og oppført i guarantEE-prosjektets «Register over kvalifiserte EPC-fasilitatorer».

Registeret vil bli distribuert til EPC-kunder som ønsker bistand til oppstart av et EPC-prosjekt. Det vil også bli tilgjengelig på denne nettsiden og oppdateres jevnlig.

Du kan fylle ut skjemaet her: https://no.surveymonkey.com/r/EPC-fasilitator

Registeret er baser på utfylt «Egenerklæring for EPC-fasilitatorer». Det utfylte egenerklæringen er ikke en formell godkjennelse eller kontroll og utfyller av skjemaet er selv ansvarlig for at de oppfyller kriteriene som er satt og at de oppgitte dataene er korrekte. Egenerklæringen kan fylles ut her: https://no.surveymonkey.com/r/EPC-fasilitator

Register over kvalifiserte EPC-fasilitatorer basert på egenerklæring pr 05-04-2019

Relevante dokumenter

EU-prosjektet guarantEE har en rekke aktiviteter og dokumenter rettet mot EPC-konsulenter (EPC-fasilitatorer) med mål om opplæring, promotering og kvalitetssikring av flere EPC-konsulenter i Norge. Noen av aktivitetene er også rettet mot å koble byggeiere opp mot kvalifiserte EPC-konsulenter over hele landet.

Det er utviklet dokumenter som spesifiserer kriterier som må til for å kunne være en effektiv EPC-konsulent. Dokumentene kan lastes ned under.

Følgende dokumenter er tilgjengelig for bruk:  

Håndbok for EPC-fasilitatorer: Håndbok for fasilitatorer 

Egenerklæring for EPC-konsulenter (oppdatert skjema online – se over): D3.2 GuarantEE egenerklæring EPC-konsulenter 2017 NO

Kriterier for EPC-konsulenter (inngår i online skjema): D3.2 GuarantEE KRITERIER EPC-konsulenter 2017 NO 

Bakgrunnsinformasjon om EPC og EPC-konsulenter: D3.2 GuarantEE BAKGRUNNSINFORMASJON EPC og EPC-konsulenter 2017 NO

Forslag/ukast til referanseliste for EPC-konsulenter: D3.2 GuarantEE REFERANSELISTE – eks. EPC-konsulenter 2017 NO

Kriterier for EPC-konsulenter

Utviklingsfasen

Teknisk kunnskap:

 • Kunnskap om energi og inneklima
 • Kunnskap om ventilasjonssystem
 • Kunnskap om måling og verifisering (M&V)
 • Finansiell kunnskap
 • Finansielle forhold
 • Fordeling av risiko og risikoledelse

Juridiske kunnskaper:

 • Norsk standard for EPC; NS6430
 • Juridiske forhold
 • Nasjonal lovgivning
 • Innkjøpslovgivning
 • Kontraktsforhold

Prosjektkunnskaper:

 • Prosessledelse internt og eksternt (prosjektledelse, policy, beslutningsprosesser hos ledelse, endringsledelse, samarbeid, kommunikasjon)
 • Sosiale kunnskaper
 • Utmerket kommunikator
 • Uavhengig og pålitelig

Innkjøpsfasen

 • Tekniske kunnskaper
 • Finansieringsmodeller
 • Juridiske og lovmessige forhold ved innkjøp
 • Innkjøp, evaluering og kontrahering
 • M&V Måling og verifisering
 • Løsning på tvister

Nyhetsbrev

Our newsletter informs you about news of our project. By clicking the Submit button, you confirm that you have read the privacy policy.