Horizon 2020

Arbeidsprogrammet for 2016-2017 for energieffektivitet i Horizon 2020 ble offisielt godkjent 13.oktober 2015. Det totale budsjettet for prosjekter innenfor energieffektivitet utgjør 194 millioner Euro for 2016 og 2017. Horizon 2020s utlysning for Energieffektivitet 2016-2017 tilbyr støtte til nyutvikling gjennom

  • Forskning og demonstrasjon av mer energieffektive teknologier og løsninger;
  • Markedstiltak for å fjerne markeds- og styringsbarrierer gjennom finansiering, lovgivning og økt kunnskap.

og fokuserer på fem områder:

På energiområdet er Horizon2020 utviklet for å støtte overgangen til et trygt, rent og effektivt energisystem i Europa. Arbeidsprogrammet for 2017-2017 for «Trygg, ren og effektiv energi» er delt inn i fire hovedområder; Energieffektivitet, Konkurransedyktig lavkarbons-energi, Smarte byer og samfunn og SME virkemidler.

Link til nettside

Energidelen av Horizon 2020; “Sikker, ren og effektiv energy” administreres av European Commission’s Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME).

Nyhetsbrev

Our newsletter informs you about news of our project. By clicking the Submit button, you confirm that you have read the privacy policy.