Målgrupper

Offentlige eiendomsforvaltere

De siste 20 årene har EPC vært mest vellykket innenfor offentlig sektor. Offentlige bygg som skoler, sykehus, universitet, rådhus, kulturbygg og svømmehaller har blitt modernisert i stort antall i mange europeiske land og byer. Det samme har vært tilfelle for Norge, hvor EPC har utviklet seg fra mindre pilotprosjekter siden starten av 2000 og frem til det vi kan kalle et velutviklet EPC market med mange gode erfaringer og resultater.

Innenfor guarantEE prosjektet vil offentlige eiendomsforvaltere bli involvert i diskusjon av mulige forbedringer av EPC. De vil også få støtte til gjennomføring av pilotprosjekter.

 

Private byggeiere

Det har de siste årene vært en økning i andelen private EPC kunder (i hovedsak innenfor industri og tjenesteyting) i mange land. I dag ansees EPC for å være for lite fleksibelt for mange private kunder; kontraktenes varighet er for lang, avslutning er vanskelig og minimum prosjektstørrelse er for stor.

guarantEE vil invitere private byggeiere og eiendomsforvaltere for å vurdere mulighetene for og til å gjennomføre nyskapende løsninger for å gjøre EPC bedre tilpasset privat sektor.

 

EPC fasilitatorer/konsulenter

EPC fasiltatorer eller EPC konsulenter kan støtte EPC-kunder gjennom den komplekse prosessen som et EPC prosjekt er. Spesielt ved bruk av nyskapende modeller, kan fasilitatorer spille en viktig rolle.

guarantEE skal etablere nettverk for fasilitatorer i de 14 deltagende landene, for å fremme utveksling av kunnskap og øke kapasiteten innenfor denne gruppen.

 

Nyhetsbrev

Our newsletter informs you about news of our project. By clicking the Submit button, you confirm that you have read the privacy policy.