EPC Best Practice Database – Eksempler på vellykkede EPC prosjekter

Denne EPC databasen ble utviklet som en del av EU-prosjektet EESI 2020 og skal videreutvikles innenfor guarantEE.

Databasen tilbyr tilgang til informasjon og kontaktdetaljer fra vellykkede EPC-prosjekter over hele Europa. Den inneholder informasjon om investeringsvolum, sparte energikostnader, reduserte CO2 utslipp og hvilke tiltak som er gjennomført for de ulike prosjektene.

Ved hjelp av søkemotoren til høyre kan du filtrere for spesifikke parametere, som også kan kombineres.

For mer informasjon om norske EPC-prosjekter og andre leveranser fra guarantEE prosjektet er du velkommen til å ta kontakt med Liv R. Lindseth, liv@linkon.no, +47 95 22 04 82.

 

EPC i Ullensaker kommune

Bygninger og utgangspunkt Bygninger 23 […] Mer

EPC i Åmot kommune

Bygninger og utgangspunkt Bygninger Prosjektet […] Mer

Kongsberg

Bygninger og utgangspunkt Bygninger EPC-prosjektet […] Mer