Om guarantEE

NHUS - første passivhus skole i Norge - brukes fritt

Hvorfor energitjenester?

Byggsektoren står for det største energiforbruket i Europa. Med en andel på 40 prosent (2012) av totalt energiforbruk, står bygninger for 38 prosent av CO2-utslippet i EU. For å nå Europas mål om CO2 reduksjon og energieffektivitet, må hastigheten på modernisering i byggsektoren økes betydelig for å ta igjen dagens etterslepet på vedlikehold. I mange Europeiske land er offentlige budsjetter svært anstrengte, og det er avgjørende at privat kapital aktiviseres gjennom avanserte energitjenester  for å gjennomføre nødvendige energisparetiltak. Også i Norge kan offentlige budsjetter være anstrengte og et viktig aspekt med EPC er at både kunden og leverandøren av EPC har samme mål – nemlig å sikre optimale investeringer for å oppnå høyest mulig besparelse. Den største risikoen i et EPC prosjekt ligger hos energientreprenøren. Dersom de garanterte besparelsene ikke oppnås vil entreprenøren måtte dekke kostnadene.

Utvikling av EPC

Energy Performance Contracting (EPC) er en modell for gjennomføring av energitjenester som har blitt brukt med stor suksess i over 20 år. I flere land har imidlertid utstrakt bruk av EPC utenfor offentlig sektor ikke funnet sted. Dette skyldes i hovedsak to forhold: 1) eie/leie-problematikken i utleide fasiliteter og 2) mangel på tilstrekkelig fleksible kontrakts-modeller.

Prosjektmål

Innenfor guarantEE vil 14 erfarne partnere utvikle nyskapende forretnings- og finansieringsmodeller for ytelsesbaserte energiprosjekter. For utleide fasiliteter er målet å utvikle og teste løsninger som fordeler kostnader og fordeler mellom bruker, byggeier og energientreprenør, en vinn-vinn-vinn-modell eller som vi velger å kalle det; en trippel-vinn modell.

Med spesielt fokus på byggeiere i privat sektor skal det utvikles variasjoner av EPC kontrakter som gir økt fleksibilitet. Markedsaktører skal involveres aktivt i analyse av barrierer og nødvendige kontrakts løsninger. De nyskapende energitjenestemodellene skal testes i pilotprosjekter, hvor byggeiere vil motta støtte fra erfarne EPC fasilitatorer.

Nyhetsbrev

Our newsletter informs you about news of our project. By clicking the Submit button, you confirm that you have read the privacy policy.