EPC rapporter

guarantEEs resultater, som markedsrapporter og dokumenter om forretningsmodeller og kontraktsvarianter, presenteres her for nedlasting. Linker til relaterte prosjekter, institusjoner og initiativ vil også bli lagt ut her.

Markedsrapporter

Seks norske EPC kommuner og deres erfaringer

Kort sammenfatning av erfaringer med fra kommuner i Hedmark og Oppland fylke basert på intervjuer med 5 kommuner og 1 fylkeskommune som alle har gjennomført EPC prosjekter. Rapporten er utviklet på vegne av Hedmark Fylkeskommune og er en del av INTERREG prosjektet EFFECT4buildings. Rapporten ble utgitt våren 2019.

EPC ESCO Monitoring Report

En statusrapport om EPC markedet i Norge og andre Europeiske land med fokus på behovet for endringer og tilpasning av EPC modellen for å promotere vekst i EPC markedet. Rapporten er utviklet på vegne av Hedmark Fylkeskommune og er en del av INTERREG prosjektet EFFECT4buildings. Rapporten ble utgitt våren 2018.

Markedsrapport for det norske EPC-markedet

Rapporten har fokus på de viktigste driverne for EPC i Norge, hvilke barrierer som eksisterer og relevante støtteprogrammer som eksisterer. EPC har så langt vært mest utbredt i det offentlige sektor i Norge og dette har derfor hovedfokus i rapporten. Det har hittil vært for få kjente EPC prosjekter i privat sektor til å gjøre en grundig evaluering av dette markedet. Rapporten berører allikevel en del kjente hindringer og muligheter i privat sektor. Til slutt gir rapporten en oppsummering fra undersøkelse vedrørende energitjenester foretatt i juni – august 2016. Målet med denne undersøkelsen var å fremskaffe en oversikt over bruken av energieffektiviserende tiltak i ulike sektorer og spesielt energisparing med sparegaranti, EPC (Energy Performance Contracting). 29 personer fra flere sektorer deltok på undersøkelsen og flere interessante funn er presentert i rapporten.

d2-2-guarantee-market-report-norway-25-11-2016

 

Trippel vinn løsninger for EPC

En brosjyre om ulike strategier for å løse eie/leie problematikken i EPC-prosjekter og andre energispareprosjekter.  Last ned brosjyren her:

D2.5 Brosjyre – Trippel vinn løsninger for EPC

 

Fleksible løsninger for EPC

Gjennom guarantEE prosjektet er det uviklet forslag til fleksible løsninger for EPC-kontrakter når det gjelder vanlig avslutning av kontrakt, forenklet måling og verifisering, samt integrering av offentlig støtte. Det vedlagte dokumentet er et forslag, basert på Europeiske erfaringer og er foreløpig ikke tilpasset norske forhold. Det kan allikevel være en godt bidrag for de som ønsker innspill til forenkling av EPC-kontrakter også i Norge.

D2.6_guarantEE_Fleksible løsninger for EPC_NO 23.02.2017 publisert

EPC Nordic

 

 

Mal for prosesser for å kombinere EPC med andre energirelaterte aktiviteter

Noen spesifikke utfordringer er ikke inkludert i standard EPC prosjekter. Derfor er det utviklet løsninger i form av mal for prosesser for to spesifikke tilfeller. Dersom kunden må oppfylle krav til energiledelse/energianalyse (det er ikke krav om dette i Norge), eller er engasjert i en ISO 50001 prosess kan synergier utnyttes og totale prosjektkostnader reduseres. Disse to tilfellenebeskrives i dette dokumentet:

D2.7_guarantEE_model_processes_NO 28.02.2017

Nyhetsbrev

Our newsletter informs you about news of our project. By clicking the Submit button, you confirm that you have read the privacy policy.