Kontakt

Kontaktperson Norge:
Liv Randi Lindseth
(+47) 95 22 04 82
liv@linkon.no

 

 

Om NEE

Norsk Enøk og Energi AS (NEE) er et ledende konsulentselskap innen energirådgivning, energiprosjektering og informasjonstjenester. Våre prosjekter er rettet mot energieffektivisering og fornybar varmeproduksjon for profesjonelle aktører – offentlige og private. Bærekraftig utvikling med redusert CO2 utslipp er bærebjelken i alt vi gjør.

NEE har over 20 års erfaring med energieffektivisering og fornybar energi med 26 medarbeidere fordelt på kontorene i Drammen, Tønsberg, Fredrikstad og Grenland. Bedriftens styrke ligger i lokal tilstedeværelse kombinert med høy faglig kompetanse. Vi er opptatt av teknisk gode løsninger og har fokus på det enkelte prosjekts langsiktige økonomiske lønnsomhet.

Et av våre fokusområder er gjennomføring av energieffektiviseringstiltak i store bygningsmasser fra start til overlevering av ferdig prosjekt – en såkalt energisparekontrakt (EPC/Energy Performance Contracting). I tillegg utfører vi en viktig oppgave med formidling av energirelaterte informasjonsoppgaver som støtter overgang til ett bærekraftig energiforbruk.

Vi besitter også en unik kompetanse langs hele verdikjeden for utvikling av fornybar energi og energieffektivisering – fra utredninger og analyser etterfulgt av forprosjekt for identifiserte energiprosjekter til prosjektledelse og prosjektering av store og små fjern- og nærvarmeprosjekt samt konverteringer til fornybare varmeløsninger.

Vi arbeider som betrodd samarbeidspartner for våre kunder i et spennende og voksende marked for bærekraftige og fornybare energiløsninger.

Våre tre forretningsområder:

  1. 1. Energieffektivisering og EPC
  2. 2. Fornybar varme
  3. 3. Teknisk rådgivning og informasjon

 

Vår ekspertise:

  • Energieffektivisering i bygninger, inkludert EPC
  • Studier og analyser av alternative energikilder (potensiale, økonomi, oppvarming/brensel)
  • Fjernvarme – planlegging, energiproduksjon, vamesentraler
  • Kommunikasjon, opplæring og utdanning (målgrupper; lærere, elever, drifts- og vedlikeholds personell)
  • Internasjonale prosjekter (dekker all ekspertise og forretningsområder)

Gjennom flere år har NEE deltatt i mange internasjonale prosjekter innenfor EUz rammeprogram «Intelligent Energy Europe» (IEE) og i de senere årene innenfor Horizon 2020, EUs program for forskning og utvikling. Vi har vært både internasjonale prosjektkoordinatorer og partnere.

For mer informasjon om våre internasjonale prosjekter, kontakt: Liv R. Lindseth, e-mail; liv@nee.no, tel: +47 95 22 04 82

 

 

 

Nyhetsbrev

Our newsletter informs you about news of our project. By clicking the Submit button, you confirm that you have read the privacy policy.