Kontakt

Liv Randi Lindseth
(+47) 95 22 04 82
liv@linkon.no


LinKon AS er det norske kontaktpunktet og ansvarlig for oppdatering av den norske nettsiden for guarantEE. LinKon er ikke en formell partner i prosjektet.

LinKon AS tar oppdrag i skjæringspunktet mellom energi, klima, kommunikasjon og utdanning. Prosjektledelse, prosjektassistanse, markedsanalyser, arrangementer og presentasjoner er del av tilbudet.

​​LinKon eies og drives av Liv Randi Lindseth. Hun har i mer enn 20 år jobbet med ledelse av prosjekter, innholdsproduksjon og holdningsskapende arbeid med fokus på å utvikle og fremme energiomlegging, energieffektivisering og andre gode energi- og klimatiltak.

LinKon innehar bred kunnskap og forståelse for energi, energikilder, energibruk, energisparing og konsekvensene av klimagassutslipp og klimaendringer, samt kommunikasjon overfor ulike målgrupper. Flere av prosjektene har fokus på utvidelse av EPC-markedet og promotering av EPC-konseptet, bistand med anskaffelse av EPC-konsulent, samt bistand andre i kommunale prosesser.

​På referanselisten finnes flere store og til dels langvarige prosjekter for ulike oppdragsgivere som;

  • Nordisk Ministerråd
  • EU-s program for energisparing Intelligent Energy Europe og Horizon 2020
  • Enova SF
  • Klima og Miljødepartementet (KLD)
  • Miljødirektoratet (MD)
  • Kommuner og fylkeskommuner

LinKon har et stort nettverk blant aktører i energi- og klimasektoren, regionale og nasjonale myndigheter, offentlige bygningseiere og kommuner i Norge og i Europa.

LinKon har fokus på målet og inntar en «foroverlent» tilnærming til oppgaver som skal løses og stiller med et godt over gjennomsnittlig engasjement for energi- og klimatema.

Gode samarbeidsevner og et ønske om å oppnå resultater gjennom dyktige ressurspersoner og samarbeidspartnere er i fokus. LinKon tilbyr unik kompetanse i skjæringspunktet mellom energi, klima, kommunikasjon og utdanning med dokument gjennomføringsevne.

 

Nyhetsbrev

Our newsletter informs you about news of our project. By clicking the Submit button, you confirm that you have read the privacy policy.