Câștigători 2019

Caștigători 2019

Premii acordate 2019:

Categoria „Cel Mai Bun Proiect de Servicii Energetice”

Proiectul CPE pentru Primăria din Essen, Germania: prin renovarea sistemelor tehnice (ventilație, aer condiționat, sisteme sanitare și electrice) din cadrul Primăriei din Essen și reducerea simultană a costurilor financiare și de personal pentru o funcționare ușoară. Au fost realizate economii operaționale de 829,000 € pe an și s-a înregistrat o reducere a emisiilor de CO2 de 2,185 tone.

Download Poster

Reabilitarea energetică a clădirilor publice din orașul Ljubljana: Licitația publică pentru modernizarea energetică a inclus 48 de cladiri, printre care școli primare, centre sportive și clădiri administrative. 25 de clădiri au fost complet renovate iar 23, parțial. Prin măsuri adecvate de izolare, eficiență energetică, introducerea sistemelor de management al energiei și controlul la distanță pentru monitorizare, orașul Ljubljana a obtinut economii financiare de 1 milion de Euro pe an și o reducere totală a emisiilor de CO2 de aproximativ 400,000 tone.

Download Poster

Printr-un parteneriat academic-industrial-public în România, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (TUCN) împreună cu Centrul de Resurse pentru Eficiență Energetică și Schimbări Climatice (CREESC) si Primăria Cluj-Napoca au demarat un proiect ambițios de Management al Energiei Urbane pentru comunitatea locală. Acțiunile întreprinse au fost activități de comunicare publică, ateliere de lucru pentru administratorii clădirilor publice, coordonarea cu planurile de acțiune privind energia și investițiile durabile programate. 11.2 milioane Euro au fost deja investiți în renovarea majoră a 4 clădiri publice, cu 9,400 MWh de energie economisită și reducerea emisiilor de CO2 cu 3300 tone pe an. În 2018, 11 autobuze electrice au intrat cu mare succes în rețeaua de transport public și s-a realizat ,aproximativ, o economie de consum energetic și o reducere a emisiilor de CO2 de 60%. Mai mult, Primăria Municipiului Cluj-Napoca a lansat un Birou de Eficiență Energetică și a creat 5 noi locuri de muncă.

Download Poster

Categoria „Cel Mai Bun Furnizor de Servicii Energetice”

Proiectul CPE E1 Energiemanagement GmbH cu Studierendenwerk Mannheim din Germania include 8 campusuri, cu 370 apartamente pentru 776 studenți (în fostele clădiri militare construite între 1930 și 1960). Prin intermediul mai multor măsuri de eficiență energetică și a unei renovări complete a unei clădiri cu 43 de apartamente pentru studenți, a fost obținută o reducere de 19% pentru energia electrică, 18% pentru încălzire și 31%.pentru consumului de apă.

Download Poster

Categoria „Cel Mai Bun Promoter de Servicii Energetice”

Datorită proiectului Horizon 2020 EnerSHIFT, un portofoliu de investiții pe scară largă privind renovarea energetică a proprietăților publice în sectorul locuințelor sociale din Regiunea Liguria a fost realizat pentru prima dată în Italia. Rezultatul a constat în lansarea primei licitații CPE pentru locuințe sociale, s-au realizat investiții de 15 milioane Euro și au fost reabilitate 76 clădiri. Acest lucru a determinat reducerea consumului pentru căldură cu 50% și reducerea emisiilor de CO2 cu peste 3,500 tone.

Download Poster

PREMII DE RECUNOAȘTERE

Pe lângă premiile menționate mai sus, juriul a decis, de asemenea, să acorde două premii de recunoaștere. Câștigătorii au fost:

Proiectul NEWLIGHT din Croația: Prin proiectul NEWLIGHT, a fost abordată modernizarea sistemelor de iluminat public în 57 de municipalități, cu potențialul de a realiza economii de energie și reduceri costuri de pâna la 60%. Pentru a colecta toate datele tehnice necesare, REGEA a elaborat o metodologie pentru iluminatul stradal și un software / aplicații mobile (bazate pe GIS) pentru realizarea auditurilor energetice.

Download Poster

BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH și B.E.M. Berliner Energiemanagement GmbH din Berlin, Germania: În cadrul reamenajarii energetice a 47 de departamente de pompieri și 18 colegii (suprafață totală: 300,000 m2), a fost lansată implementarea pe scara largă a măsurilor ce necesită investiții reduse determinând reducerea emisiilor de CO2 cu aproximativ 1,300 tone pe an.

Download Poster

Postere Candidați

Newsletter

Our newsletter informs you about news of our project. By clicking the Submit button, you confirm that you have read the privacy policy.